Vilken hund tål du bäst?

Det är en myt att det skulle finnas allergifria hundraser, det har forskarna konstaterat. Däremot finns det stora skillnader mellan olika individuella hundar. Även inom samma valpkull kan det finnas stora skillnader på hur allergiframkallande de olika individerna är.

På Karolinska Institutet forskar Hans Grönlund med sitt forskarteam om att ta fram ett vaccin mot hund-, katt- och hästallergi. Som en ett led i denna forskning tar de prover på hundar för att mäta hur allergiframkallande de är. Nu har Hans Grönlund bestämt sig för att låta Medi-Tec ta fram en produkt för allmänheten av det provet som forskarna använder – ett allergitest för hemmabruk som mäter en viss hunds specifika mängd allergiframkallande ämnen. Allergitestet heter Allergenius Dog och kommer att finnas på marknaden från december 2014. Lämplig julklapp kanske för den som tänker skaffa hund och som har allergier att ta hänsyn till.

Enkelt att testa hunden

Själva testet gör man enkelt genom att topsa hunden på saliv och borsta den med en medföljande borste på två ställen på pälsen. Dessa prov skickar man in för analys och efter ett par veckor får man svaret. Provtagningen medför inget obehag för hunden. Idag testas vuxna hundar för att bedöma om de är mera eller mindre allergivänliga. Man vill dessutom kartlägga om det finns samband mellan hur mycket allergen hundar avger och faktorer som ålder, kön, kastreringsstatus, rengöring, kost etc.
Är den sötaste valpen minst allergiframkallande?
Forskarteamet arbetar även med att analysera allergenprofilen hos valpar. Det är ett viktigt steg att kunna testa alla valpar i en kull, för att sedan ta reda på vilka som är mest allergivänliga. Målsättningen är att man redan vid köp av en hundvalp skall kunna finna den som är mest allergivänlig och samtidigt förstå vad man kan göra för att hunden skall fortsätta vara så allergivänlig som möjligt. Detta, världens första individuella allergentest, ger i förlängningen även möjligheter att avla de hundar som visat sig ha en bestående låg utsöndring av allergen.

Inte bara sällskapshundar

Det finns en hund i vart tionde familj i Sverige. Men hundarna finns runt om oss inte bara som sällskapsdjur, utan gör intåg på allt flera ställen i samhället. Traditionellt har hundar använts i arbete av handikappade, polisen och tullen. Nu finns det hundar på sjukhus som sällskapar med de sjuka, på demensboenden njuter många äldre av att få gosa med en vårdhund, i skolorna finns det läxhundar som barnen läser högt för. Men denna medalj har en baksida, många är allergiska mot pälsdjur. Genom att från början välja bland hundarna individer som inte är så allergiframkallande kan dessa problem minskas.

Matcha dig till rätt hund

Med hjälp allergitestet kommer man kunna bestämma vilka av de sex allergenen hos hund en särskild hund bär på och i vilka mängder allergenen utsöndras. Testresultatet kan sedan jämföras med de personers allergiprofiler som hunden skall vistas med. På så sätt kan man minska risken för att de personer ska utveckla symtom i kontakt med en specifik hund. Tanken är att på sikt även utveckla ett test för katter.
En hundallergiker som bara reagerar mot Can f 2 och Can f 4 skulle till exempel kunna umgås med en hund som bara utsöndrar Can f 1 och Can f 3 eller har låg utsöndring av Can f 2 och Can f 4. Detta förbättrar möjligheterna för hundallergikern att kunna leva med sin hund trots allergi.
Idag kan Allergenius Dog testa för Can f 1, Can f 2 och Can f 3. Inom en snar framtid kommer vi även kunna testa för Can f 4 och Can f 6 hos hund. De som har gjort testet nu kommer att få svar på Can f 4 och Can f 6 senare.
Allergenet Can f 5 finns i urinen hos icke kastrerade hanhundar och ett test av det allergenet kan därför ses som överflödigt. En allergiker som reagerar på icke kastrerade hanhundars urin, bör istället undvika umgås med dessa.

Din allergiprofil visar vilka hundar du inte tål

Medi-Tec har planer att under 2015 lansera nästa produkt – ett blodprov som visar vilka av hundens sex allergen som du reagerar mot. Blodprovet kommer du att ta själv hemma, snabbt och enkelt. Med provsvaret kan du sedan hitta en hund som matchar just din personliga allergiprofil.

Allergendämpande produkter

Studierna visar att det kan finnas ett samband mellan skötseln av hunden och hur allergivänlig den är. Därför forskar Hans Grönlund med sitt team med ledande experter inom området med syfte på att utveckla produkter som vetenskapligt bevisat minskar mängden allergen som hunden avger.
Även om det inte finns allergifria hundar är denna forskning mycket intressant och fantastiskt vore om den bidrog till att man kan förädla fram en hundras som inte orsakar allergier.

Text Mertz Laakso

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php