Viktigt att ge barn all sorts mat

I juni 2019 uppdaterades Livsmedelsverkets råd kring hur man ska introducera födoämnen för små barn. Enligt de senaste rönen ska man introducera alla livsmedelsgrupper inklusive fisk, tillagat ägg, mjölk, finfördelade nötter och baljväxter, inklusive jordnötter, under det första levnadsåret, oavsett om barnet har anlag för allergi eller inte.

– Livsmedelsverkets råd gäller för alla, oavsett om man har anlag för allergi eller inte. Det är ingen skillnad i råden som ges till högriskpersoner, säger Anna Asarnoj, biträdande överläkare och barnallergolog vid Karolinska universitetssjukhuset, som också är en av författarna bakom rapporten som låg till grund för de nya råden.
– Även om du själv har en allergi ska du alltså ändå ge ditt barn alla sorters livsmedel. Vi tror till och med att det är extra viktigt för just de barnen, betonar hon.

Ärver anlagen

För många föräldrar kan det vara obehagligt att exponera barnet för saker den själv inte tål, men enligt Anna Asarnoj ärver inte barnet de specifika allergierna, utan snarare anlagen för att utveckla allergier.

Hur ska man göra om man är allergisk själv och har svårt att ge viss mat till sitt barn?
– Det är säkert så att om man är allergisk själv så bär det emot att ge de livsmedlen till sitt barn, men vi tror ändå att det är det bästa för barnen. Är man allergisk och inte vill ge det själv kan man se till att någon annan ger allergenet. Annars kan man vara noga med att själv tvätta händerna och inte få i sig det.
– Det finns två studier där barn exponerats för jordnötter, varav den ena är gjord på barn som har höjd risk för allergi. I den har man sett att de barn som introducerades tidigt för jordnötter hade en mycket lägre risk att utveckla jordnötsallergi, säger Anna Asarnoj.

Ge regelbundet

Det hjälper dock inte att exponera barnet för några av de vanligaste allergenen och tro att det då skyddas mot att utveckla allergier mot andra allergen. Barnet måste exponeras för varje allergen för att bygga upp ett skydd.
– En annan viktig sak som inte står i råden, men som vi allergologer tror, är att när man väl introducerat något är det viktigt att man fortsätter att ge det födoämnet regelbundet. Dels har det troligtvis ingen skyddande effekt om man bara ger det någon enstaka gång, men dessutom spekuleras det i om det teoretiskt skulle kunna öka risken för allergi att bara ge det någon enstaka gång. Man ska tala om för kroppen att “det här är något som ingår i din mat”.

Ska man ha exponerats för alla födoämnen före någon särskild ålder?
– Vi säger att från att man börjar med mat vid 4–6 månaders ålder, till att barnet blivit tolv månader, ska alla typer av livsmedel vara introducerade.

Hur ska man tänka om barnet till exempel blir rött runt munnen av jordgubbar, tomater och andra röda livsmedel?
– Det är i princip aldrig en allergi, och är helt ofarligt. Det handlar om att jordgubbar, tomat och vissa citrusfrukter är irriterande på huden, och har inget med allergiantikroppar att göra överhuvudtaget.

Om barnet blir småprickigt då?
– Om det är ett utslag som kommer i direkt anslutning till att barnet har ätit, då kan det vara relaterat till något i maten. Grundprincipen är att symtomen kommer inom två timmar, men oftast är det inom minuter.
– Om man inte tål något tål man det aldrig, det är inte så att man tål det ibland, säger Anna Asarnoj. Om barnet reagerar med en allergisk reaktion ska man kontrollera det hos en doktor. Äggallergi brukar till exempel följas upp med prov för allergiantikroppar var sjätte till tolfte månad för att se om allergin växt bort.

Undvik inte i onödan

Det är vanligt att föräldrar undviker att ge barnet olika födoämnen “för säkerhets skull”, men det är jätteviktigt att man fortsätter att ge barnet allting det tål, förklarar Anna Asarnoj.
– Där kommer det här med frekvensen in: har man ätit något flera gånger i veckan och tålt det brukar man inte bli allergisk mot det. Därför är det bra att äta sådant man tål ofta. Då vet man att man tål det, och underhåller det.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php