Unga lovande forskare prisas

2019 års Kerstin Hejdenberg-stipendier tilldelas Karin Ersson, Ulrika Käck och Styliana Vasileiadou.

I år tilldelas Styliana Vasileiadou, Göteborgs Universitet, Ulrika Käck, Karolinska Institutet och Karin Ersson, Uppsala Universitet, Kerstin Hejdenbergs stipendium.
Styliana Vasileiadou får det för sina studier kring hur livsmiljö och födointag tidigt i livet kan motverka allergier, Ulrika Käck för sina studier inom pälsdjursallergi samt Karin Ersson för forskning kring ansträngningsutlöst astma.

Förbättra livskvaliteten

Kerstin Hejdenbergs stipendium syftar till att lyfta fram unga forskare som bryter ny mark.
– Jag är mycket glad över detta stipendium och att min forskning, som ska leda till att barn och ungdomar med astma kan vara fysiskt aktiva i lika hög utsträckning som andra barn- och ungdomar, uppmärksammas, säger Karin Ersson, doktorand vid Uppsala Universitet.
– Det är mycket glädjande att tilldela årets stipendier till tre unga forskare vars insatser syftar till att förbättra livskvaliteten hos barn med svår astma och allergi, en grupp som tyvärr är relativt bortglömd säger Robert Hejdenberg, ordförande för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, som delar ut stipendiet.

Botande behandling

I dag lider cirka 3 miljoner människor i Sverige av allergi och astma, en av de största sjukdomsgrupperna. Ofta debuterar sjukdomen i unga år, därför är det särskilt viktigt att forska på barns situation. Befintliga behandlingar är i dagsläget ofta fokuserade på symtomlindring, med hjälp av forskning skulle botande behandling kunna bli en realitet vilket skulle öka livskvaliteten avsevärt.

Foto Orlando G Boström