Tuffare krav på klädbutikerna

Enligt nya EU-regler ska butiker inom 45 dagar kunna svara på vilka ämnen kläderna de säljer har behandlats med. Annars riskerar butiksinnehavaren åtal.

De senaste åren har flera larmrapporter beskrivit hur både kläder och skor innehåller ämnen som kan orsaka besvär för användarna. Förra året förbjöds exempelvis antimögelmedlet dimetylfumarat, DMF, inom EU. Det allergiframkallande medlet hade bland annat påträffats i jeans.
EU har också ställt samman en så kallad kandidatlista med ämnen i textiler som kan orsaka besvär, och som på sikt sannolikt blir förbjudna. Drygt 30 ämnen är i dag upptagna på listan, ett fåtal av dem rör kläder. Gränsvärdet för ämnena är satt till 0,1 viktprocent, vilket innebär att den som säljer kläder som innehåller mer av ämnet är skyldig att informera köparen.

En variant

Men lagstiftningen jobbar ofta långsammare än industrin, när väl ett ämne har listats har ofta industrin redan tagit fram en variant på det förbjudna medlet. Kemikalieinspektionen följde nyligen upp EU-förbudet av DMF som visade att en variant på molekylmodellen för DMF blivit allt vanligare.
Myndigheten har än så länge inte gjort någon uppföljning kring hur butikerna följer de nya EU-reglerna.
En lista med de farliga kemikalierna finns på www.testfakta.se.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php