Allergiframkallande färger i kläder

Allergiframkallande färger som borde vara borta från klädmarknaden finns ändå kvar i plaggen, visar en ny studie från Lunds universitet.

Våra kläder är en av de vanligaste orsakerna till hudbesvär. Därför har en grupp forskare vid Lunds universitet kontrollerat om ett antal allergiframkallande färgämnen fortfarande återfinns i klädesplagg. De aktuella färgerna används numera sällan till textilier, men det finns ändå risk att de följer med som en biprodukt till andra färger. Inga färgämnen är nämligen helt rena.
– Det är färgämnen som EU listat som allergiframkallande, och som därför inte bör finnas i kläderna. Ändå hittade vi förhöjda värden i några fall – både inom och utanför Europa, berättar Magnus Bruze, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
I studien analyserade han, tillsammans med kollegan Marléne Isaksson och andra forskare, 121 klädesplagg inköpta över hela världen. Fokus var på allergiframkallande ämnen från azo-färger som används vid färgning av polyester, nylon och andra syntetmaterial. Forskarna fann fyra olika allergiframkallande färgämnen i tre klädesplagg, tights tillverkade i Italien, och behå och trosa tillverkade i Indien.

Finns i Sverige

Inga av de åtta allergiframkallande färgämnen som undersöktes hittades i klädesplagg som köpts i svenska butiker. Magnus Bruze och Marléne Isaksson bedömer det ändå som sannolikt att färgerna finns bland kläder som säljs i Sverige, bland annat med tanke på den omfattande importen. Våra resvanor gör också att plagg med förhöjd allergirisk kan följa med hem i resväskan. Regelverken utanför EU varierar.
De två forskarna anser att textil- och klädesallergier bör uppmärksammas mer, både i samband med tillverkningen och bland patienter som söker för allergiska problem. De är pådrivande för att ett antal textilfärgämnen ska ingå i den basserie av tester som görs på patienter med misstänkt allergi. De har också tagit initiativ till ett internationellt projekt där förekomsten av textilallergier ska undersökas i olika länder.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php