Eksemet kan bero på textilfärg

Problem med allergier av textilfärger är betydligt vanligare än tidigare känt. Det visar två olika internationella studier som Skånes universitetssjukhus varit med och genomfört. En grov uppskattning är att upp emot 100 000 svenskar lider av den här typen av allergi.

I en av studierna testades patienter i 13 olika länder. Resultatet visar att mellan tre och fyra procent av eksempatienterna är allergiska mot olika typer av textilfärger.
– Vi har alltid vetat att vissa färger i kläder kan ge allergi, men vi har trott att detta i första hand har varit ett problem i varmare länder och ytterst ovanligt i Sverige. Till vår förvåning såg vi att många av våra eksempatienter har den här typen av besvär, säger Magnus Bruze, professor i yrkesdermatologi.
Den svenska delen av studien, genomförd på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus, antyder att mellan en och tre procent av eksempatienterna lider av textilfärgsallergi. En grov uppskattning är att upp emot 100 000 svenskar är drabbade, menar Magnus Bruze. Problemet är bara att de allra flesta inte själva känner till det.
– Symtomen är ospecifika så det är lätt att de förbises, både av patienten själv och av läkaren. Vi har ju inte heller varit medvetna om omfattningen av de här problemen. Vi tror att mörkertalet är stort, säger Marléne Isaksson, docent vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen.

Basserie

Det finns på avdelningen i Malmö flera exempel på patienter som haft eksem, i något fall i ett par decennier, som sedan visat sig vara allergi för textilfärger. De båda forskarna anser att färgämnena nu ska ingå i den basserie av allergitester som används i Sverige.
– Då kommer fler patienter diagnosticeras korrekt och fler få hjälp. Jag är också övertygad om att färgerna så småningom kommer upptas i basserien, men forskningsresultaten är fortfarande färska, säger Marléne Isaksson.
– Det finns ungefär 4 000 ämnen som kan ge allergi efter kontakt med huden. Man kan ju inte testa alla 4 000, men textilfärgerna är så pass vanliga att de borde ingå i basserien, tillägger Magnus Bruze.

Italien och Indien

I den andra studien testades 121 klädesplagg. De kemiska analyserna visade att tre av plaggen innehöll så kallade azo-färger, som används för att färga olika typer av syntetiska tyger. Ämnena fanns i klädesplagg tillverkade i Italien och Indien.
– Det anmärkningsvärda är ju att inget av de här ämnena egentligen ska finnas i kläder. Av okänd anledning fanns de där ändå. Tillverkarna bryr sig kanske, men uppenbarligen inte tillräckligt, säger Magnus Bruze.

Närbesläktade

Det allmänna rådet till drabbade patienter är att inte köpa mörka kläder och hålla sig till naturmaterial. De allergiframkallande färgerna finns nämligen endast i syntetmaterial.
– Mörka nyanser är oftast värre ur allergisynpunkt, bland annat eftersom de ofta består av flera olika färger. Men våra studier visar att det är en orange färg som sticker ut mest, säger Isaksson.
Känslighet för svart textilfärg hänger ofta samman med allergi mot gummi, de kemiska substanserna är närbesläktade. Någon koppling mellan allergier för textilfärger och naturliga färgämnen i livsmedel finns dock inte. Däremot kan azo-färger förekomma i exempelvis godis.
En textilfärgsallergi kan ofta triggas igång av en kraftig exponering, som i Pernillas fall. En stor bov i dramat är de hennatatueringar som är vanliga på semesterorter runt om i världen, men även finns på marknader och liknande tillställningar här i Sverige. Trots att de är olagliga. Den typen av tatueringar ska man inte befatta sig med, under några omständigheter, säger Magnus Bruze.
– Jag skulle vilja säga att det är ren idioti. Risken för att utveckla en allergi är stor och har du väl fått den så har du den resten av ditt liv.

Text Jakob Hydén

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php