Svalanmärkning – så går det till steg för steg

Ett företag vänder sig till Astma- och Allergiförbundet med frågan om att få Svalanmärkningen ”Rekommenderad av…” på sin produkt. I de flesta fall hör produkten till en varugrupp som det finns fastställda kriterier för, då får företaget information om dessa. Det är en vägledning till vad de måste leva upp till för att kunna få en märkning.

Labbtest

Företaget skickar in receptur, testresultat och annat underlag som behövs för att kunna bedöma om produkten uppfyller kriterierna.

Granskningsrådet

Ett särskilt granskningsråd bestående av experter inom olika områden tar ställning till innehållet i den omfattande dokumentationen. Ibland ber man företaget komma in med kompletterande uppgifter.

Avslag

Om produkten inte uppfyller kriterierna förs en dialog med företaget, kan de göra de förändringar som krävs? Om inte så blir det avslag på deras ansökan.

Avtalsformulär

Om produkten uppfyller kriterierna föreslår granskningsrådet att Astma- och Allergiförbundets styrelse beslutar om att den får märkning. Ett juridiskt bindande avtal upprättas mellan förbundet och företaget om kostnaden och användningen av logotypen.

Hudcremeflaska med svalanmärkning

Företaget får rätt att använda logotypen med Svalan och texten ”Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet” på produktens förpackning och i marknadsföring.

Text Lena Granström Foto Illustrationer: Christina Andersson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php