Statligt ansvar för allergi

Nationell strategi – ett begrepp som vi i förbundet använder oss av när vi driver på för en bättre organisation av allergivården och samordning av myndigheternas arbete med allergifrågorna. Men vad skulle en Nationell strategi innebära för just mig, den enskilda människan med allergi?
Tidigare fanns en statlig strävan för ett nationellt engagemang. En allergiutredning som gjordes1989 föreslog ett statligt Allergicentrum och allergikommittéer i kommunerna.
Allergicentrat skulle vara ett kunskapscentrum där forskningen och dess resultat samordnas och man skulle ansvara för att utbilda, informera och sprida kunskap. Man skulle också samarbeta med myndigheter, landsting, kommuner, forskare, utbildningscentra, yrkesmedicinska kliniker och olika branscher.
Visst låter det bra? Men vad hände – jo inte mycket mer än att allergisjukdomarna fortsatte att öka medan politikerna stoppade huvudet i sanden. Det är dags att dra upp huvudet nu!
Med ett tydligt nationellt ansvar för arbetet med allergisjukdomarna skulle resultatet av den sammanvägda forskningen spridas över landet, vården skulle få lov att anamma nya diagnos- och behandlingsmetoder och därmed bli mer jämlik. Kommunerna skulle nås av aktuell kunskap och förhållningssätt inom förskola, skola och omsorg skulle anpassas. Regelverket för byggnationer, innemiljö, utemiljö och även livsmedelshantering skulle hållas aktuellt ur ett allergiperspektiv och även märkningsregler skulle ses utifrån ett sammantaget forskningsperspektiv. En Nationell strategi för allergisjukdomarna skulle påverka vardagen och göra livet tryggare för ca 3 miljoner människor i Sverige och deras anhöriga. Det är där vi ska lägga ribban!

Text Maritha Sedvallson