Staten måste ta ansvar för pollenprognoserna

Det är mycket glädjande att Socialstyrelsen nu anslutit sig till Astma- och Allergiförbundets förslag om en nationell samordning för att möta allergisjukdomarnas utbredning. I redovisningen av regeringsuppdraget ”Förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa” som redovisades i slutet av 2007, framhåller myndigheten att ansvaret för barnallergifrågor på central nivå är otydligt formulerat och behöver specificeras.
En av de saker som bekymrat oss sedan länge är att det saknas en nationell samordning av pollenprognosverksamheten. Det statliga anslagen till pollenprognoserna har legat på samma nivå i många år och det räcker inte på långt när för att finansiera ens dagens helt otillräckliga verksamhet.
Nu är vi rekordtidigt inne i en ny pollensäsong. Uppmärksamheten blir allt större för varje år, delvis till följd av det växande intresset för klimatförändringarna. Förbundet kommer att uppmärksamma den obefintliga samordningen av pollenprognosverksamheten under våren och kommer att kräva ett ökat statligt ansvarstagande inom området, delvis med hänvisning till Socialstyrelsens ställningstagande vad gäller barns miljörelaterade hälsa.
Det anses helt naturligt att allmänheten kostnadsfritt ska få pålitliga prognoser om vädrets utveckling, som ofta används som underlag för relativt vardagliga beslut som huruvida paraplyet eller solglasögonen ska packas ned inför utflykten eller arbetsresan. Samtidigt tar staten inget övergripande ansvar för att det levereras pålitliga prognoser när det gäller pollen som kan användas för att undvika eller lindra sjukdom.
Förbundet har påtalat denna brist i mer än ett decennium. Nu måste något påtagligt hända. Staten måste ta det övergripande ansvaret för att antalet pollenmätstationer blir tillräckligt många för att kunna ställa ut pålitliga prognoser.

Text Ingalill Björn