Skyddet kan ge allergi

Besvär i underlivet kan bero på kontaktallergi mot mensskyddet. Hur många svenska kvinnor som är drabbade är det ingen som vet.

Vaginal klåda, sveda och flytningar kan bero på en allergisk reaktion orsakad av kemikalier i bindor och tamponger.
Det visar en aktuell undersökning, som genomförts på 40 gynmottagningar i Storbritannien. Omkring en tredjedel av de kvinnor som sökt läkare på grund av vaginala besvär,  som de trott hade orsakats av svampinfektion, –visade sig ha allergiska reaktioner mot kemikalier och syntetiska material i sina sanitetsskydd. Omkring 70 procent av kvinnorna hade haft besvär i flera månader innan de sökte gynekolog.
Undersökningen genomfördes av Natracare, ett brittiskt företag som säljer ekologiska sanitetsartiklar för kvinnor. Den upprepades senare i Kanada och visade då samma resultat.

Hur ser situationen ut i Sverige?

– Klåda, sveda och flytningar i underlivet är ett mycket vanligt problem, svarar Cecilia Svedman, docent och specialistläkare vid Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen på Universitetssjukhuset i Malmö. Hur stor gruppen kvinnor är som har kontaktallergi mot material i tamponger och liknande vet vi inte. Många av patienterna med dessa symtom lider i det tysta och en del av dem kan ju därför mycket väl ha en kontaktallergi, även om irritation av andra orsaker antagligen är ett vanligare problem. Till exempel kan åtsittande syntetiska trosor och frekvent tvätt av underlivet orsaka irritationer. Många kvinnor har också mer klåda under vissa delar av sin menscykel.

De flesta tamponger tillverkas av högabsorberande, klorblekt rayon eller en kombination av bomull och rayon. Bindor och trosskydd är gjorda av syntetiska material som polypropylen, polyakrylater, ytbehandlingsmedel, plaster och klorblekt pappersmassa.

Det låter inte som bra ämnen för intima ändamål?

– Vi har i enstaka fall sett att sådana ämnen gett upphov till kontaktallergi. Men säkerligen kan också tillsatser som parfym och konserveringsmedel vara ett problem. Man har till exempel funnit att kolofonium , ett ämne som kan förekomma i bindor som bindemedel och klibbgivare , skulle kunna ge problem om det förekommer i tillräckligt hög koncentration för patienter som är allergiska mot just det ämnet.

Vilka andra orsaker kan ligga bakom klåda och sveda i underlivet?

– Till exempel svampinfektion eller könssjukdom. Klamydia och mycoplasma kan ge dessa symtom. Likaså lichen, en inflammatorisk hudsjukdom, i underlivet, där klåda och till och med sårbildning kan vara ett bekymmer.

Vilket råd vill du ge de kvinnor som tror sig ha en känslighet mot sanitetsskydd?

– Om andra nämnda orsaker har uteslutits, så är det absolut lämpligt att överväga en kontaktallergiutredning för att få klarhet, säger Cecilia Svedman.
– Finner man en kontaktallergi måste man såklart välja en produkt som inte innehåller allergenet och är det irritation kanske det faktum att man varierar mensskydd kan vara bra så huden/slemhinnan inte dygnet runt är i kontakt på samma ställe.

Text Carina Roxström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php