Allergivaccination kan ge kontaktallergi

Barnen ”vaccineras”, behandlas genom så kallad hyposensibilisering, för att bli av med sin allergi mot till exempel björkpollen – och riskerar i stället att utveckla överkänslighet mot det aluminium, som ingår i allergivaccinet.

Det visar forskaren Eva Netterlid vid Enheten för yrkes- och miljödermatologi i Malmö i en avhandling som hon nyligen har lagt fram.
Hennes studier visar att kontaktallergi mot aluminium, som förr var mycket ovanlig, har ökat på senare tid. Metallen används som ”förstärkare” i olika vacciner. Nu har det kommit rapporter om att kliande knutor och kontaktallergier har uppstått vid vaccinationer.
Och också vid behandling av allergier genom så kallad hyposensibilisering, populärt kallat allergivaccinationer. Det innebär att den allergiska personen får mycket små injektioner med det ämne han eller hon är överkänslig mot. Metoden leder till att personen långsamt blir mer motståndskraftig mot allergenet. Men i vissa fall alltså utvecklar en ny allergi.

Kliande knutor

En studie för några år sedan av kikhostevaccinering i Göteborg visade att nästan ett barn av hundra fick kliande knutor på vaccinationsstället. Av dessa barn hade tre av fyra också utvecklat kontaktallergi mot aluminium.
– Det var helt oväntat. Aluminium har använts som adjuvans, ””förstärkare”” vid vaccineringar, i över 70 år med bara ett fåtal rapporter om kliande knutor och kontaktallergi, säger Eva Netterlid i ett pressmeddelande.

Finns kvar i flera år

Kliande knutor” är små kliande knölar under huden, och som enligt vissa studier kan kvarstå i flera år. Att kontaktallergi för aluminium tycks ha blivit vanligare kan ha flera förklaringar. Man kan spåra denna allergi bättre genom ny teknik. Typen av aluminiumföreningar i vacciner och annan behandling kan ha ändrats. Slutligen ökar antalet vaccineringar i takt med det ökade resandet.
När Eva Netterlid undersökte personer som genomgick så kallade allergivaccinationer (hyposensibilisering) visade det sig att av 37 behandlade barn fann man kontaktallergi för aluminium hos åtta barn och kliande knutor hos 13. De 24 allergiska barn som också ingick i studien, men inte deltog i behandlingen, hade däremot vare sig kliande knutor eller kontaktallergi mot aluminium.

Gäller också vuxna

En annan studie med vuxna deltagare visade att kontaktallergi mot aluminium fanns hos både den behandlade gruppen och i en kontrollgrupp. Allergin kan alltså inte klart knytas till behandlingen. Däremot visade en undersökning av deltagarnas armar före och efter ett års behandling att antalet personer med knutor ökat betydligt, och andelen som besvärades av klåda hade också ökat.
Eva Netterlid och hennes kollegor hoppas kunna fortsätta med forskningen på området. En viktig fråga är om olika aluminiumföreningar ger olika utfall, en annan är om de personer som enligt testerna har kontaktallergi mot aluminium också i praktiken får besvär av till exempel deodoranter, där aluminium brukar ingå.

Om allergivaccination

Går det att vaccinera bort sina allergiska besvär?
Allergivaccination påverkar immunförsvaret, där grundorsaken till allergin finns. Genom den förändring som sker i immunförsvaret, minskar kroppens reaktioner mot de ämnen du är allergisk mot.
Genom att behandla med allergivaccin minskar eller förhindrar man att symtom uppstår i t.ex. ögon, näsa och lungor. Av de personer som får allergivaccination upplever ca 90 procent markant
minskade symtom och behöver därför mindre medicin. Vissa blir helt symtomfria.
Är allergivaccination en ny behandling?
Allergivaccination som tidigare kallades hyposensibilisering har funnits sedan 1911. Intresset för behandlingen ökar allt mer eftersom det vetenskapligt kunnat bevisas att behandlingen påverkar immunförsvaret och därmed effektivt lindrar allergiskasymtom samt minskar medicinbehovet.

Text Kaj Nyman

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php