Allergivaccination eller inte – beror på var du bor

Nya siffror visar att det är stora skillnader på tillgången till allergivaccination. Flest vaccinationer görs i Halland och på Gotland, sämst är det i Norrbotten.
– Det är helt oacceptabelt, alla har rätt till samma vård och behandling, oavsett var man bor i landet, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Nya siffror visar att bostadsorten spelar stor roll för möjligheten att få tillgång till allergivaccination. Bäst är det i Halland, där 40 personer per 10 000 innevånare får tillgång till allergivaccination och på Gotland där 26 personer per 10 000 innevånare får tillgång till behandlingen. Sämst är det i Norrbotten där endast åtta personer per 10 000 innevånare får tillgång till allergivaccination.
I dag får ca 14 200 personer tillgång till allergivaccination, sett över hela landet. Sannolikt skulle många fler ha nytta av behandlingen än de som vården har resurser att behandla, men det saknas tillräckligt med specialister som kan ge behandlingen.

Vaccination för långvarigt resultat
Var femte svensk är drabbad av pollenallergi. För många räcker det med att följa pollenprognoserna och gå till ett apotek och förse sig med receptfria läkemedel för att klara pollensäsongen. Andra har det betydligt värre, och då är allergivaccination ett alternativ. Det är den enda behandling som ger ett långvarigt resultat. Den som har svåra besvär kan kontakta sin husläkare för att få en remiss till en allergispecialist.
Tre landsting har ökat sin användning av allergivaccination sedan den senaste undersökningen 2014; Östergötland, Jönköping och Dalarna. I Stockholm och Skåne är det i dag färre personer än 2014 som får tillgång till behandling.
– Vi anser att landstingen måste satsa mer på patienter med svåra allergier, både i form av resurser för att fler ska kunna få behandlingen, men också utbilda fler allergispecialister som kan ge behandlingen, säger Maritha Sedvallson.

Källa till siffror per landsting: ALK.

Foto Colourbox