Så ska Finland lära svenskarna bli mindre allergiska

Finlands nationella allergiprogram har blivit en stor framgång och hjälpt till att bryta trenden med en allt mer allergisk befolkning. Nu arrangerar Astma- och Allergiförbundet en konferens om toleransutveckling – där den finländska satsningens initiativtagare Tari Haahtela är en av talarna.

Det finländska allergiprogrammet bygger bland annat på den kunskap som i dag finns om toleransutveckling och hur viktigt det är att komma i kontakt med miljöer där immunförsvaret får tränas för att lära sig utveckla tolerans mot olika ämnen. Programmet fick stor genomslagskraft och resulterade bland annat i färre akutbesök på grund av astma, minskade kostnader för vård av allergi och astma – och att den ökande trenden av allergisjukdom minskat i det finländska samhället.
Nu vill Astma- och Allergiförbundet ta hjälp av det finska exemplet och forskningen om toleransutveckling för att göra även vår befolkning friskare. Därför arrangerar förbundet den 7–8 maj Toleranskonferens 2020 i Stockholm. Då är professor Tari Haahtela, som ledde Finlands allergiprogram mellan 2008–2018, en av talarna, tillsammans med flera andra ledande personer inom vård och forskning.
Varmt välkommen att delta! Här finns program och länk till anmälan.

Text Zandra Zernell Foto Karl Vilhjálmsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php