Rött ljus vid höga pollenhalter

Nya gränsvärden för pollenallergiska barn – och ett ”trafikljus” på Internet som informerar om det aktuella pollenläget. Det kan bli resultatet av en studie som pågår vid Allergikompetenscentrum syd i Malmö.

Forskningen leds av barnläkaren Hampus Kiotseridis på barn- och ungdomskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och stöds av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.
– Dagens pollenprognoser bygger inte på några vetenskapliga studier utan mera på olika expertutlåtande. Även om vi vet att pollenhalten påverkar hur barn med pollenallergi mår, så vet vi inte vilka nivåer som är betydelsefulla, säger Hampus Kiotseridis.

Saknas kunskap

Han menar att det saknas mycket kunskap på området. Påverkar till exempel enskilda dagar med höga pollenhalter barnen mer än flera dagar med jämna halter? Är besvären större i början av pollensäsongen jämfört med i slutet av säsongen? Och går det att använda samma gränsvärden för barn som för vuxna?
I det nu aktuella forskningsprojektet ska man försöka besvara dessa frågor, och också ta fram gränsvärden som gäller för pollenallergiska barn.
– Vår tanke är att dessa gränsvärden ska resultera i en trafikljus-modell som informerar om det aktuella pollenläget. Den ska finnas tillgänglig på Internet och kanske också som en applikation till mobiltelefoner. Trafikljuset visar rött vid höga halter av pollen, gult om halterna är förhöjda och grönt om halterna ligger under gränsvärdet, förklarar Hampus Kiotseridis.
Studien ska genomföras under 2012 och utgår från en tidigare studie där ett 100-tal barn med pollenallergi ingick. Data om pollennivåer hämtas från pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Text Barbo Falk

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php