Mer kunskap om pollen på gång

Bit för bit läggs pusslet som ska visa hur kombinationen pollen och avgaser påverkar oss. I ytterligare ett forskningsprojekt, stöttat av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, ska en unik mängd data nu sammanställas.

Tänk dig att gå runt med en ryggsäck som suger in luft och brummar. Det har 65 försökspersoner i Umeå och Göteborg gjort, och därmed bidragit med detaljerade mätningar av pollen, partiklar och avgaser.
– En del var oroliga att folk skulle tro att de var terrorister och hade bomber i ryggsäckarna, men allt gick bra och de gjorde en jättefin insats, säger Anna-Carin Olin, som är professor vid institutionen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin, och ledare för forskningsprojektet.
Det var vid tre tillfällen som försöket gjordes i de båda städerna: under pollensäsongen 2015, efter pollensäsongen samma år samt under pollensäsongen 2016. Ryggsäckarna skulle försökspersonerna ha med sig under 24 timmar, men de behövde inte ta med dem ända in i sovrummet under natten, utan fick ställa dem utanför.

Mätte pollen och partiklar

Utöver ryggsäckarna bar de även mindre mätdosor i ett band runt halsen, under sju dagar. Dessa instrument registrerade pollen, partiklar och ämnen från avgaser i luften där personerna vistades. De flesta studiedeltagarna var astmatiker, resten ingick i en kontrollgrupp med personer utan luftvägsbesvär.
– Efter varje mättillfälle fick alla genomgå en mycket noggrann medicinsk undersökning av slemhinnor och lungor, ner till de allra minsta luftvägarna. De som var astmatiker hade även fört dagbok och registrerat egna utandningstester med så kallade PEF-mätare.
Vissa av proverna från mätinstrumenten är ännu inte analyserade, men arbetet med att ställa samman informationen har redan börjat. Eftersom det handlar om så många och så detaljerade uppgifter, kommer en grupp på över tio forskare att ha att göra i flera månader. Ett omfattande arbete som Anna-Carin Olin ser fram emot.
– Det ska bli jättespännande att se vad vi hittar för samband mellan graden av inflammation i luftvägarna, och hur mycket och vilka kombinationer av pollen och luftföroreningar från trafik som personerna varit utsatta för. Detta har aldrig tidigare kartlagts såhär noggrant, säger hon.

Fakta

Marknära ozon
En gas som bildas när bilavgaser utsätts för solljus. Halterna är högst under soliga dagar på våren och sommaren. Ozon är reaktivt och kan därför förändra ämnen i människokroppen.

Partiklar
Finns i bilavgaser och bildas när däck sliter på asfalten. Partiklar som är mindre än tio mikrometer kan tränga långt ner i luftvägarna när vi andas, och är troligtvis den farligaste luftföroreningen.

Kvävedioxid
Bildas vid förbränning och finns i avgaser. Gasen kan ha en irriterande effekt på luftvägarna. Men det är svårt att mäta hur stora de skadliga effekterna är i utomhusmiljö, eftersom den ofta uppträder tillsammans med andra, mer svårmätta ämnen och partiklar, som är farliga för oss.

Pollen
Ett pollenkorn innehåller tre celler och har en viktig roll i växternas fortplantning. De flesta av pollenkornen som finns i luften är mellan 20 och 40 mikrometer i diameter, vilket motsvarar halva tjockleken av ett hårstrå.

Text Malin Avenius Foto IBL Bildbyrå

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php