Bilavgaser förvärrar pollenallergin

Känns det värre än vanligt när hasseln blommar vid stugknuten? Det kan bero på att du andades stadsluft förrförra veckan! Att bilavgaser förvärrar symtomen hos pollenallergiker vet forskarna sedan tidigare, men inte att effekten sitter i så länge.

På Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Botaniska trädgården i Göteborg har man räknat pollenkorn sedan 70-talet. Från något tiotal till flera tusen mikroskopiska korn per dag som har fastnat på en bit tejp i en särskild pollenfälla. Det finns inget annat sätt än att titta genom mikroskop och räkna för hand.  Botanisten, forskaren och pollenexperten Åslög Dahl gjorde det redan som doktorand för över 30 år sedan, och det händer fortfarande att hennes namn står med på pollenräknarnas schema.
– Det kan ju i ärlighetens namn bli lite långrandigt, men när man sedan kan använda informationen och sätta in den i ett större sammanhang blir det spännande, säger hon.
I dagarna sitter hon och sammanfattar resultaten från sin senaste forskning, som är en fortsättning på en tidigare studie om hur pollenallergiker i Göteborg och Malmö påverkas av kombinationen höga pollenhalter och luftföroreningar från trafik. För båda städerna finns det data om hur pollensituationen varit dag för dag under de senaste dryga 40 åren.

Sålde mer allergimedicin

Åslög Dahl och hennes kollegor har använt sig av en tidsserie på sju år, och bearbetat uppgifterna tillsammans med data från de båda städernas mätningar av luftföroreningshalterna för samma period. Dessutom har forskarna tagit med siffror på hur mycket receptbelagd och receptfri allergimedicin som samtidigt sålts på apoteken. 2014 kom de första resultaten.
– Vi kunde konstatera att under perioder då halterna av kvävedioxid och partiklar från trafiken överskred ett visst värde, samtidigt som pollenhalterna var förhöjda, så sålde apoteken mer allergimedicin, vilket är ett indirekt mått på hur allergikerna mår.
Det är bara knappt tio år sedan forskare började undersöka hur luftföroreningar från trafik och pollen samverkar. När föroreningshalterna är höga, samtidigt som träd och gräs i parker och planteringar sprider stora mängder pollen, blir den som är allergisk dubbelt utsatt. Partiklar och ämnen från avgaserna irriterar luftvägarna och gör dem mer känsliga, samtidigt som pollenkornen startar en allergisk rektion. Men Åslög Dals senaste beräkningar visar att föroreningarna och pollenkornen inte måste nå slemhinnorna på samma gång, för att den förvärrande effekten ska uppstå.
– Den negativa påverkan av att ha andats in luftföroreningar från trafik dröjer sig kvar, och kan alltså göra det jobbigare för en allergiker att utsättas för pollen under åtminstone två veckor, säger Åslög Dahl.

Fint väder är värst

Forskarna har även tagit med väderdata i beräkningarna, eftersom bland annat nederbörd och vind påverkar hur höga halter av pollen och föroreningar från trafiken som luften innehåller olika dagar. Värsta väderleken för allergiker under pollensäsongen är när det är klart väder, torr luft och måttlig vind.
– Man skulle kunna tro att det är värre när det blåser ordentligt så att pollenkorn, avgaser och partiklar yr omkring. Men när det är hög turbulens i luften så späds den ut mer. Istället ser man de högsta halterna när det är lite svagare vind, mellan två till sex meter per sekund.
När det regnar tar vattendropparna med sig föroreningar på sin väg ner till marken, och sänker halterna av såväl pollen som avgaser i luften. En annan faktor är huruvida de luftmassor som transporteras in över en stad har passerat områden där det finns mycket pollen. De påverkar också vilka väderförhållanden som råder i staden, och förutsättningarna för pollenspridning från de växter som finns där. Forskarna har använt en metod för att dela in olika väderlekstyper i tio kategorier, beroende på vilka kombinationer av olika vindriktningar, lufttryck och luftfuktighet som råder, och studerat hur det påverkat halterna av pollen och föroreningar från trafik, samt hur mycket allergimedicin som sålts.

Bättre prognoser

Åslög Dahl drömmer om att skapa en ny sorts luftkvalitetsprognoser, med hjälp av den forskning som hon och kollegorna gjort. Redan nu finns rena pollenprognoser respektive luftföroreningsprognoser, men Åslög Dahl skulle vilja kombinera dem. Tanken är att invånarna i Malmö och Göteborg ska kunna få information i förväg när det förväntas höga halter av pollen i kombination föroreningar från trafik i städerna. På så vis kan de som är allergiska planera sitt medicinintag och se till att ha medicin tillgänglig inför dagar med dålig luftkvalitet, samtidigt som apoteken och sjukvården kan förbereda sig för fler kunder och patienter.
– Med lite bättre framförhållning kan kanske vissa pollenallergiker välja att stanna inomhus, resa bort eller i alla fall undvika de mest trafikerade delarna av staden.
Inte helt förvånande är luften sämst längs de stora trafiklederna. Var det finns högst pollenhalter är mindre förutsägbart, och pollen är svårare att undfly, berättar Åslög Dahl.
– Björkpollen brukar vara ganska väl spritt i städerna, så det kan man knappast komma undan. Gräspollen kan vara lite mer koncentrerat till gräsmarker, men under högsäsong och vid rätt väderförhållanden sprider det sig också långt.
Vid Åslög Dahls arbetsplats, som ligger bredvid Dag Hammarskjöldsleden och granne med både Slottsskogen som Botaniska trädgården, finns det gott om såväl bilar som träd och gräs. Men själv har hon aldrig varit allergisk mot pollen.
– Det är verkligen tur, för jag behöver vara pigg och frisk under pollensäsongen. Då är det många pollenkorn som ska räknas samtidigt med andra arbetsuppgifter, och många tidningar som ringer och ställer frågor.

Text Malin Avenius Foto Roland Magnusson/Mostphotos