Rökfri arbetstid

När en arbetsplats inför rökfri arbetstid innebär det helt enkelt att medarbetarna inte röker på betald arbetstid. Det finns ingen lag om rökfri arbetstid – nuvarande lagstiftning fokuserar på anställdas rätt att slippa passiv rökning på jobbet – men på allt fler privata och offentliga arbetsplatser runt om i landet fattas beslut om att arbetstiden ska vara rökfri. Detta gäller inte minst kommunerna.

Löpande kartläggning

I februari 2009 hade 64 svenska kommuner infört rökfri arbetstid. Ytterligare nio har beslutat att göra det, och bestämt när det ska ske. Siffrorna framgår av en löpande kartläggning som Tobaksfakta genomför.
Grundregeln är att rökning enbart tillåts på lunchrasten, som inte är arbetstid, och att alla anställda omfattas. En handfull undantag och kompromisser finns. I några fall kan anställda när som helst stämpla ut för att gå ut och röka och sedan stämpla in igen. Införande av rökfri arbetstid brukar kombineras med ökat stöd till anställda som vill sluta använda tobak. Många arbetsgivare erbjuder tillgång till professionellt avvänjningsstöd och subventionerade läkemedel för rökavvänjning.

Kan själva bestämma

I Uppsala omfattar rökfri arbetstid enbart förvaltningarna för Vård och utbildning, där 90 procent av kommunens 12 000 anställda finns. I Vingåker och Bengtsfors omfattas enbart socialförvaltningarna och i Växjö bara omsorgsförvaltningen, äldre och handikappade. Största kommunen där rökfri arbetstid förekommer är Göteborg. Där kan stadsdelsnämnderna själva bestämma om denna policy ska införas eller inte. Sedan den 1 januari 2009 har de anställda i nio av stans 21 stadsdelar rökfri arbetstid. Fler stadsdelsnämnder diskuterar frågan.
Några kommuner har infört tobaksfri arbetstid, som innebär att även snus omfattas av bestämmelsen. Så är fallet i Askersund, Dorotea, Sorsele, Östersund och Simrishamn.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php