Fler rökfria bostäder behövs

Den 21–27 november var det Tobaksfria veckan, en vecka då flera organisationer uppmärksammade tobakens skadliga hälsoeffekter. Under kampanjveckan fokuserade Astma- och Allergiförbundet på rökfritt boende i flerbostadshus.

Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök enligt WHO:s tobakskonvention. Men det fungerar dåligt i bostäder. Rökfria flerbostadshus bör finnas i varje kommun, bland annat för att skydda barn och personer med astma och överkänslighet.
Astma- och Allergiförbundet har under hösten 2016 tillsammans med Riksförbundet VISIR och de allmännyttiga bostadsföretagen kartlagt fastighetsägare inom allmännyttan som erbjuder rökfria flerbostadshus.
Kartläggningen visar att 44 flerbostadshus är rökfria enligt de 23 fastighetsägare som svarat på enkäten – men fler rökfria hus kan finnas. Det är en viss ökning sedan den kartläggning som gjordes 2011 då 33 flerbostadshus var rökfria. Intresset för att bo rökfritt ökar och allt fler fastighetsägare inför rökfritt i delar av eller i hela sin nyproduktion.
– Det är bra att utvecklingen går åt rätt håll, men det går alldeles för långsamt, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Ett rimligt krav är att det i varje svensk kommun ska finnas möjlighet att hyra en rökfria bostad, inte minst med tanke på barns rätt att växa upp i en rökfri miljö.
Även mycket små doser av tobaksrök är hälsofarliga. Barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna. Barnets lungor fylls därför snabbare med rök. Passiv rökning gör barn sjuka – röken kan bland annat orsaka hosta, öroninflammation och förvärra astma. Det kan också vara svårt eller rentav omöjligt för barn att skydda sig mot passiv rökning. Barnkonventionen stödjer barns rätt att växa upp i en rökfri miljö.
Privatbostäder undantogs när regler om rökfria miljöer infördes i tobakslagen 1993. Det nya förslaget till utökad tobakslag omfattar inte heller bostäder. Miljöbalken och Hyreslagen har i flera fall använts för att pröva om tobaksrök i flerbostadshus utgjort en olägenhet för människors hälsa. Men domstolen och Hyresnämnderna har dömt till rökande grannars fördel.
En undersökning gjord på uppdrag av Tobaksfakta 2016 visar att 66 procent av befolkningen är positiva till rökfria balkonger i flerbostadshus.
Här hittar du en lista med de rökfria husen.

Nytt medlemsregister

I november uppgraderade förbundet sitt medlemsregister till en ny och modernare version. Även formulären på hemsidan, bli medlem och skänk en gåva, har uppdaterats och fått ny design. Ett nytt medlemsregister medför nya funktioner och nya möjligheter för förbundet och föreningarna.
Det tar lite tid att få alla funktioner på plats i medlemsregistret så därför kan nya medlemmar som anmält sig under november eller december månad få vänta lite extra på att få hem ett välkomstbrev. Kansliet hoppas att ni har överseende med det.

Ett matallergikort är bra att ha med på resan.

Ett matallergikort är bra att ha med på resan.

För dig som ska resa utomlands

Ska du resa utomlands i vinter? I så fall finns det en medlemsförmån som kan vara bra att ha med sig på resan. Med Matallergkortet.se kan du översätta dina matallergier till över 30 olika språk. Kortet är enkelt att skriva ut och ha med sig i plånboken. Det förenklar kommunikationen med serverings- och kökspersonal om du ska äta ute på restaurang, oavsett om du är utomlands eller hemma i Sverige. På webbsidan hittar du även råd och tips om du ska ut och resa och har någon allergi. Du hittar medlemsförmånen på www.matallergikortet.se

Få Allergias nyhetsbrev

Du har väl inte missat att Allergia numera har ett eget nyhetsbrev? Här kan du fylla i din e-postadress så kommer du att få nyhetsbrevet i din inkorg ungefär en gång i månaden. Du kan när som helst avsäga dig nyhetsbrevet med ett enkelt knapptryck.

Gratis i Unga Allergiker

Unga Allergiker är ungdomsorganisationen för dig som är 6–29 år. De påverkar bland annat skolan och anordnar aktiviteter som läger, medlemsträffar och utbildningar. Att vara medlem i Unga Allergiker kostar ingenting.
Kontakta Unga Allergiker om du har frågor om verksamheten eller vill anmäla dig som medlem. Tel: 08-32 80 75, e-post: info@ungaallergiker.se.

Ge bort ett medlemskap i jul

Ge bort en present som räcker hela året, nämligen ett medlemskap i Astma- och Allergiförbundet. För endast 200 kronor får gåvomottagaren förbundets uppskattade medlemstidning Allergia sex gånger per år, möjlighet till rådgivning från förbundet samt tillgång till tjänsten Matallergikortet.se som översätter matallergier till mer än 30 olika språk.
Gör så här: Sätt in 200 kr på Astma- och Allergiförbundets BG 5143-6244 och skriv ”julklapp”, sen namn och adress på den som ska få julklappen. Får det inte plats i meddelandefältet går det bra att mejla in uppgifterna på den som ska få medlemskapet till medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se
Gå in på förbundets hemsida www.astmaoallergiforbundet.se under Bli medlem, där kan du ladda ner och skriva ut ett gåvokort i PDF-format för överlämning.

Gilla förbundet på Facebook

Gör som nästan 9000 andra redan har gjort. På Astma- och Allergiförbundets Facebook-sida kan du ta del av allergifakta och senaste nytt inom förbundet, diskutera aktuella ämnen/kampanjer och ställa frågor eller be om råd. Här kan du även ta del av tävlingar, allergivänliga recept och medieinslag som rör allergiområdet.
Sök på @astmaallergiforbundet och gilla sidan redan idag!

Stipendier för forskning

Årets Kerstin Hejdenberg-stipendiater är utsedda. Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Stipendiaterna är:
Åsa Strínnholm, Umeå Universitet, för forskningsprojektet ”Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med särskilt fokus på prevalens, livskvalitet och upplevelser i samband med dubbel-blind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation”.
Katarina Stenberg Hammar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, för forskningsprojektet ”Väsande andning i samband med virusinfektioner som riskfaktor för astma i barndomen”.
Anna Hicke-Roberts, Angereds Närsjukhus, för forskningsprojektet ”Astma och allergi bland skolbarn i Mölndal och Kiruna; förändring över tid, geografiska skillnader och analys av riskfaktorer för allergiutveckling”.

Nordisk allergimärkning utreds

Astma- och Allergiförbunden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island arbetar just nu med att se över möjligheten att skapa en gemensam nordisk allergimärkning. Målet är att slå ihop befintliga märkningar i de olika länderna för att på sikt skapa en internationell allergimärkning istället.
Syftet med en sådan gemensam märkning är att förbunden tillsammans ska kunna påverka fler företag att tillverka lämpliga produkter för människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. En gemensam märkning skulle också innebära en starkare konsumentvägledning och underlätta för såväl privatpersoner som samarbetspartners på en allt mer internationell och konkurrensutsatt marknad.
Som ett första steg mot en gemensam märkning har förbunden tillsammans i de nordiska länderna gjort en marknadsundersökning bland samarbetspartners och privatpersoner.
Undersökningen visar att det finns ett stort behov av allergimärkningar på produkter. 76 procent av tusen personer som svarat i Sverige anser att Astma- och Allergiförbundets Svalanmärkning (Rekommenderad av) är en bra vägledning för att kunna välja produkter som minimerar risken för allergiska reaktioner.
Representanter för de nordiska Astma- och Allergiförbunden fortsätter nu utredningen och under 2017 kommer ett beslut att tas om hur arbetet ska gå vidare.

 

Foto Colourbox