Fler platser utomhus ska bli rökfria

Folkhälsomyndigheten föreslår att fler offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria. Utredningen är överlämnad till regeringen.

Folkhälsomyndigheten har utrett hur fler människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Utredningen har överlämnats till regeringen.
–– Mycket glädjande att flera offentliga utomhusmiljöer föreslås bli rökfria. Nu återstår bara för politikerna att ta beslut. Fler rökfria miljöer är viktigt för många av våra medlemmar eftersom de blir sjuka av andras tobaksrök, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Utredningen föreslår att följande utemiljöer bör göras rökfria:
– Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, museer, affärer och köpcentrum.
– Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik.
– Uteserveringar.
– Lekplatser.
– Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

Problem även i bostäder
Astma- och Allergiförbundet gjorde en egen undersökning bland medlemmarna 2012. Undersökningen visade att det viktigaste för medlemmarna var att få rökfritt utanför entréer till offentliga byggnader, på hållplatser och perronger i kollektivtrafik och uteserveringar. Alla dessa platser finns med i utredningens förslag.
Under ett par år har förbundet drivit projektet ”Rökfria uteserveringar” med syfte att intressera ägare till uteserveringar att införa rökfritt på frivillig väg, men intresset har varit svagt. Troligtvis för att restaurangägarna är rädda att förlora gäster.
Det stödjer behovet av lagstiftning. Världshälsoorganisationen WHO förordar också att det är den bästa förutsättningen för att lyckas med rökfria miljöer.
Rökning i hemmiljöer i flerbostadshus omfattas inte av tobakslagen, men Astma- och Allergiförbundet anser att det är viktigt att arbeta även med den frågan då många idag upplever problem på grund av grannars rökning.
–– Vi föreslår att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en tydlig tillsynsvägledning enligt Miljöbalken, för att kunna ställa krav/förbjuda rökning i flerbostadshus vid problem. Då skulle det bli enklare för fastighetsägare att på frivillig väg införa rökfria flerbostadshus, säger Maritha Sedvallson.