Prognoser för ozon på SMHI

Nu kan astmatiker och andra känsliga grupper hitta prognoser för marknära ozon på smhi.se Tjänsten ger prognoser för två dygn framåt.

Nu kan astmatiker och andra känsliga grupper hitta prognoser för marknära ozon på smhi.se. Ozon verkar irriterande på andningsvägarna och hälsoeffekter som kan uppstå är nedsatt lungfunktion och besvär från luftvägarna. Tjänsten ger prognoser för två dygn framåt i tiden och de täcker en stor del av Europa. Det är framför allt sommartid som halterna av marknära ozon är höga.