Ovanligt med allergi vid vaccinering

– En allvarlig allergisk reaktion efter vaccination är extremt sällsynt. Även för en person med etablerad allergi är risken så låg att man inte behöver avstå från vaccination – så länge som det inte handlar om allergi mot någon komponent i den aktuella vaccinlösningen.

Det säger Jonatan Lindh, överläkare och specialist i klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset, med anledning av att årets vaccinering mot säsongsinfluensa är i full gång och att sjukvården förbereder sig för kommande massvaccination mot covid-19.

En på miljonen drabbas

Efter en vaccinering är det inte ovanligt att man drabbas av sjukdomskänsla, svullnad och smärta vid stickstället och huvudvärk. Dessa biverkningar är ofarliga och inte av allergisk typ. Allergiska reaktioner däremot är mycket mer sällsynta. De skiljer sig också åt mellan olika vacciner, förklarar Jonatan Lindh.
– För influensavaccin förekommer reaktioner som nässelutslag och allergiska hudreaktioner hos färre än en per tusen vaccinerade. Allvarliga reaktioner som allergisk chock, anafylaxi, är mycket ovanliga och ses bara i storleksordningen ett fall per en miljon givna vaccindoser, säger han.

Olika komponenter

Det finns flera komponenter i en vaccinlösning som kan framkalla allergi. Det är dock sällan som själva antigenet ger upphov till allergiska reaktioner. Antigen är den eller de molekyler som man vill lära immunförsvaret att reagera på.
Däremot kan de flesta andra komponenter i vaccinet utlösa allergiska reaktioner i sällsynta fall. Det kan till exempel röra sig om konserveringsmedel, äggprotein, gelatin, mjölkprotein eller ämnen som man tillsatt för att förstärka den efterfrågade immunologiska reaktionen.

Behöver inte avstå

Hur ska en person som redan har en allergisk sjukdom resonera inför en vaccinering?
– Den som har etablerade allergier kan tänkas ha en något ökad risk att reagera allergiskt även mot vacciner. Men risken är ändå så liten att man inte behöver avstå från vaccination eller vidta några särskilda åtgärder, om det inte handlar om allergi mot sådant som ingår i vaccinet, förklarar Jonatan Lindh.
Äggprotein finns till exempel i årets vaccin mot säsongsinfluensa. Ska man då avstå från att vaccinera sig om man är allergisk mot ägg?
Jonatan Lindh menar att det beror på hur mycket äggprotein som finns i det aktuella vaccinet och hur allergisk man är.
– När det gäller influensavaccin anses att även äggallergiker utan problem kan vaccineras, om vaccinationslösningen innehåller mindre än 0,12 mikrogram äggprotein per liter. Men har man tidigare haft allvarliga allergiska reaktioner orsakade av ägg, bör man ändå vaccineras på sjukhus med beredskap. På så sätt kan man hantera eventuella nya reaktioner, säger Jonatan Lindh.

Snabb process

Flera typer av vaccin mot covid-19 är under snabb utveckling. Förhoppningen är att vaccination av riskgrupper och vårdpersonal kan påbörjas i Sverige kort efter årsskiftet. Samtidigt som ett vaccin mot covid-19 är efterlängtat, har det i debatten framförts viss oro vad gäller den medicinska säkerheten när läkemedel tas fram så fort.
Jonatan Lindh menar dock att dokumentationskraven är lika höga som vanligt, och att den snabba processen snarare beror på att läkemedelsföretagen satsat stora resurser och att myndigheterna kunnat erbjuda en extra effektiv handläggning.
– Men man ska vara medveten om att allvarliga men sällsynta biverkningar kan missas, just för att de är så ovanliga. Sådana biverkningar kanske inte upptäcks förrän miljontals människor exponerats. Detta gäller egentligen all läkemedelsbehandling. Alla effektiva läkemedel har biverkningar och vissa kan vara allvarliga. Det viktiga är att nyttan med råge överstiger risken med behandlingen, betonar han.

Brittisk försiktighetsstrategi

I Storbritannien har man precis startat massvaccination av befolkningen. Personer med en betydande historia av allergiska reaktioner bör dock avvakta med vaccinering, konstaterar den brittiska läkemedelsmyndigheten – detta efter att två vårdanställda med etablerad allergi fått kraftiga allergiska reaktioner när de vaccinerade sig.
Kommer Sverige att använda samma försiktighetsstrategi?
– Att man i Storbritannien avråder från vaccination vid tidigare allvarliga allergiska reaktioner även mot sådant som inte specifikt ingår i det nya vaccinet får nog ses som en försiktighetsåtgärd, tills man har hunnit kartlägga vad som hänt i de fall som ligger bakom policyförändringen. Beroende på vad man kommer fram till kan begränsningen mycket väl bli mer riktad, säger Jonatan Lindh.
Vilka rekommendationer som kommer att gälla i Sverige är dock för tidigt att uttala sig om, enligt Jonatan Lindh.
– De kommer att baseras på samman kunskapsunderlag som man har tillgång till i Storbritannien. Men vilken ytterligare information som tillkommit när vaccinationen startar i Sverige vet vi ju inte i dagsläget, säger han.

Efterfrågar riktlinjer

Astma- och Allergiförbundet har framfört till Socialstyrelsen att tydliga råd och riktlinjer behövs om covid-19-vaccin för personer med allergier.
– Det måste nu vara en prioriterad fråga för myndigheterna att utreda vad detta innebär, och komma med riktlinjer och mer information kring vad som gäller för allergiker, innan vaccinationerna börjar. Exempelvis vill vi att myndigheterna bedömer om vissa grupper behöver vaccineras på kliniker som har tillgång till vård vid svår allergisk reaktion, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php