Nystart i Stockholm

Stockholms astma- och allergiförening är Sveriges största, med cirka 2200 medlemmar. Antalet har ökat de senaste åren, mycket beroende på att flera kringliggande föreningar har lagts ned och medlemmarna därmed förts över till Stockholmsföreningen.

Vid årsmötet i våras valdes en ny ordförande, Bertil Orrby, av många känd som ombudsman på Astma- och Allergiförbundets kansli.
– Jag gick i pension i somras och då fick jag mer tid att ägna mig åt ideell verksamhet, berättar han.
– Vår styrelse består av sju personer i blandade åldrar, från 30 till 75. Det är en god stämning och aktivitetsnivån är på väg uppåt efter ett par år med lite mindre verksamhet.
Föreningen satsar på att ha en bred verksamhet för alla åldrar. På programmet står regelbundet återkommande café- och pysselkvällar samt pensionärsdans. Någon gång om året anordnas utflykter, som till vetenskapsmuseet Tom Tits Experiment i Södertälje och till Bounce trampolinpark.
– Vi arbetar efter principen att aktiviteterna blir bäst om den som är intresserad av något får arrangera det. Vi tar helt enkelt vara på de initiativ som kommer. Det är ingen bra idé att försöka tvinga fram något som inte görs av lust.
– Vi har tidigare anordnat en del föreläsningar och det är något som jag är intresserad av att ta upp igen. Vi ska också fortsätta att skicka ut ett medlemsblad fyra gånger om året, efter att utgivningen haft ett litet uppehåll.

Viktigt påverkansarbete

Det utåtriktade arbetet för att informera och värva medlemmar kopplas oftast ihop med de årliga nationella kampanjdagarna, som astmadagen och parfymfria veckan, men man har också en egen tradition med en dag på upplevelsehuset Junibacken då medlemmar bjuds på gratis inträde, även de som blir medlemmar samma dag. Det brukar locka många barnfamiljer.
En viktig del av föreningens verksamhet är påverkansarbete genom representation i olika funktionshindersråd.
– I Stockholm finns ett drygt 20-tal funktionshindersråd i olika stadsdelsnämnder och kommunala bolag och vi försöker besätta de platser vi blir erbjudna.
– Ett exempel på framgång är att ett skolprogram om bemötande av elever med funktionshinder tagits fram på initiativ av Stockholmsföreningen.
Stockholms lokalförening har ingen anställd personal, men delar lokal i Solna med kansliet för den nyblivna Region Stockholm-Gotland som har två personer anställda, och har ett nära samarbete med dem.
– Jag vill passa på att önska alla medlemmar i föreningen en riktig god jul, avslutar Bertil Orrby.

Text Lena Granström Foto Patricia Delgado