Nya bidrag för allergiska barn

Vid årsskiftet ersattes vårdbidraget som föräldrar med allergiska barn kan få med två nya bidrag – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Samtidigt har antalet barn vars föräldrar får ersättning för sina omkostnader minskat de senaste fem åren.

Fram till årsskiftet kunde den som har barn med till exempel svår astma eller krävande matallergier ansöka om vårdbidrag, både för den extra tid det tar att ta hand om barnet och för merkostnader i samband med specialkost. Men den 1 januari infördes i stället två nya bidrag – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Syftet med de nya bidragen är att skapa enklare, tydligare och ett mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning, enligt Försäkringskassan.
– Vårdbidraget har delats i två delar där den som enbart har kostnader på grund av barnets funktionsnedsättning söker ersättningen för merkostnader, den som har kostnader för vård och tillsyn söker omvårdnadsbidraget och den som har kostnader för båda delarna kan söka båda bidragen, säger Camilla Pilfjärd, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Rätt att gå ned i arbetstid

En skillnad med de nya reglerna är att bidragen kan delas mellan båda föräldrarna. Dessutom ger omvårdnadsbidraget nu också föräldrar rätt att gå ned i arbetstid till följd av barnets besvär, utan att vara beroende av arbetsgivarens tillstånd.
Försäkringskassan går nu successivt över till de två nya bidragen. Men den förälder som redan har ett vårdbidrag behåller bidraget så länge det står i beslutsbrevet eller till dess att myndigheten skulle ha omprövat beslutet.
– En del föräldrar har redan fått information om de nya bidragen. Andra får den när tidpunkten för ett nytt beslut närmar sig, senast fyra månader innan, säger Camilla Pilfjärd.

Antalet bidrag minskar

Förra året fick föräldrar till 996 barn med astma, celiaki, atopiska eksem eller allergier av olika slag vårdbidrag för omsorg eller merkostnader, enligt siffror från Försäkringskassan. Det är en minskning med över 27 procent jämfört med fem år tillbaka. Men enligt Camilla Pilfjärd är det svårt att svara på vad den minskningen beror på, eftersom myndigheten inte kan ta fram siffror på om fler fått avslag på sina ansökningar eller om ansökningarna i sig har minskat.
Allergia har tidigare även skrivit om att förutsättningarna för att få vårdbidrag tycks skilja sig åt beroende på var i landet man bor. Myndigheten strävar dock mot att alla bedömningar ska vara lika oberoende av vilken del av landet man bor i, menar Camilla Pilfjärd.
– Samtidigt kan det givetvis se lite olika ut i olika landsting när det gäller vilket stöd barnen får och även vilka individuella behov de har, något som kan påverka förutsättningarna när föräldrar söker vårdbidrag, säger hon.

Läs mer på Försäkringskassans sida.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php