Ny utredning om skolan – en bit på väg

Astma- och Allergiförbundet arbetar medvetet för att få fram en nationell strategi för astma- och allergivården. Lagom till vårt seminarium i Almedalen i juli på temat kom ett positivt besked från regeringen om problem på astma- och allergiområdet kopplat till skolans arbetsmiljö. Det är absolut ett steg i rätt riktning även om det är en bit kvar tills hela strategin har blivit verklighet. I uppdraget hänvisar regeringen till den skrivelse som Socialstyrelsen lämnade till Socialdepartementet för ganska precis ett år sedan som Astma- och Allergiförbundet bland andra tagit initiativ till.
Utredningen ska vara klar senast 1 april 2013 och är en väldigt viktig och nyttig utredning eftersom många barn och ungdomar har allergi och problem med miljön i skolan. Det märks inte minst så här i skolstarten när många föräldrar hör av sig och beskriver olika svårigheter.
Vi uppskattar regeringens initiativ och blev mycket glada när Ulrica Sundholm, politisk sakkunnig hos Göran Hägglund, i en debatt om astma/KOL-vården sa att detta är ett första steg på vägen mot en nationell strategi för allergisjukdomarna. Vi ser fram emot att regeringen kommer dem fler initiativ för att nå en nationell strategi för de allergiska sjukdomarna.

Text Ingalill Bjöörn