Ny forskning visar hur astma utvecklas

Allvarliga symtom hos astmatiker kan bland annat förklaras med att de har ett förhöjt antal mastceller i lungorna. Forskare från Uppsala universitet har visat i en artikel i tidskriften The Journal of Immunology hur mastcellerna kommer dit.

Andningssvårigheterna vid allergisk astma beror på att en av kroppens egna immunceller, mastcellen, exploderar och släpper ut en mängd ämnen som irriterar och förtränger luftvägarna.
Forskare vid Uppsala universitet har hittat två celltyper, dendritiska celler och alveolära makrofager, som behövs för att omogna mastceller ska kunna ta sig in i lungan. Dessa celler behövs för att ett slags klister ska bildas utmed blodkärlens väggar i lungan. Klistret är specifikt och gör att omogna mastceller bromsas upp istället för att fortsätta cirkulera runt i kroppen.
När de omogna mastcellerna stannat upp helt rör de sig in i lungan. En vecka senare har de blivit mogna mastceller som potentiellt kan orsaka astmasymtom.

Stabilisera

I förlängningen hoppas forskarna att kunskap om varför mastceller ökar i lungorna vid astma kan ge upphov till nya läkemedel. Dagens läkemedel mot astma fokuserar på att stabilisera mastcellerna och mildra effekterna av de ämnena som släpps ut. Bättre vore kanske att stoppa mastcellerna från att ta sig in i lungan från första början.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php