Svensk upptäckt kan leda till ny behandling

En ny princip ska lindra besvären hos patienter med inflammatoriska sjukdomar i framtiden. Det hoppas forskare vid Uppsala universitet. Principen bygger på att man tvingar mastceller att begå självmord.

– Det här är ett mycket spännande forskningsområde. Behandlingsprincipen som vår forskargrupp upptäckt kan få stor betydelse på sikt, säger Gunnar Pejler, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.
Han ser framför sig flera diagnoser där denna framtida behandlingsmetod skulle kunna sättas in.
– Kontakteksem, atopiskt eksem och psoriasis är möjliga diagnoser, liksom astma. Ja, i förlängningen alla sjukdomar där mastceller spelar en viktig roll, säger Gunnar Pejler.

Små kraftfulla korn

Mastceller är en slags vita blodkroppar som är inblandade i kroppens försvar mot infektioner och andra angrepp, till exempel parasiter. I första hand förknippas dessa vita blodkroppar med allergiska reaktioner.
Inne i mastcellen finns ett stort antal små korn – granula – som i sin tur innehåller olika inflammatoriska ämnen, däribland histamin, olika enzymer och inflammatoriska ”hormoner” (cytokiner).
När mastcellen aktiveras frigörs stora mängder av dessa ämnen från granula. Även andra ämnen utsöndras vid aktiveringen, till exempel prostaglandiner. Tillsammans startar dessa ämnen en inflammatorisk reaktion i kroppen.
För att dämpa effekterna av denna frisättning används i dag läkemedel, till exempel antihistaminer. Problemet är att mastcellen utsöndrar många olika sorters ämnen, och det är svårt att motverka alla skadliga verkningar.

Läckage leder till celldöd

Nu har dock forskare vid Uppsala universitet hittat en ny behandlingsprincip som bygger på att man förstör mastcellerna. För att lyckas med detta har man tagit hjälp av cellens eget städmaskineri – lysosomerna – som bryter ner ”skräp” inne i cellen.
Genom att utnyttja en så kallade lysosomotrop substans kan man få de små granula-kornen att läcka ut sitt innehåll inne i cellvätskan. Detta läckage skadar cellen och startar mekanismer som leder till att cellen begår självmord, så kallad programmerad celldöd.

Nya läkemedel

För att undersöka om metoden fungerar använde forskarna hudprover från patienter med psoriasis.
– Våra resultat visar att den här principen för att eliminera mastceller fungerar bra. Vi vill nu gå vidare med ytterligare studier, berättar Gunnar Pejler.
Forskarnas förhoppning är att lysosomotropa läkemedel ska göra stor skillnad i framtiden för patienter med inflammatoriska sjukdomar.
– Det är möjligt att även vissa former av cancer skulle kunna behandlas med denna typ av läkemedel, säger Gunnar Pejler.
Studien har publicerats i tidskriften The British Journal of Dermatology.

Text Barbro Falk Foto Kauczuk