Nu ska doftoljor granskas 

Doftoljor och eteriska oljor marknadsförs ofta som naturliga och ekologiska. Det faktum att de är kemiska produkter som kan innehålla ämnen eller blandningar som är allergiframkallande, brandfarliga och orsaka kemisk lunginflammation, pratas det mindre om. Nu ska produktområdet granskas av Kemikalieinspektionen.  

Eteriska oljor och doftoljor används bland annat i aromalampor eller doftspridare för att doftsätta ett rum. De kan också användas på huden, till exempel i samband med massage och ska då blandas ut med exempelvis vegetabilisk olja. Eteriska oljor har ofta namn från växtriket som sommarblom, liljekonvalj, smultron och apelsin. Doftoljor kan bestå av en blandning av eteriska oljor utvunna från växtriket och syntetiska ämnen. Oavsett ursprung är de kemiska produkter och omfattas därmed av regler som bland annat säger att de ska klassificeras och märkas på ett visst sätt.

– Bara för att något kommer från växtriket så behöver det inte betyda att det är ofarligt. En del av det giftigaste jag känner till kommer från växtriket. Jag säger inte att de här produkterna är giftiga, det är det vi ska ta reda på i det här projektet, men bara för att det är “naturligt” är det inte per definition ofarligt, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Många tips

Under våren har Kemikalieinspektionen skickat ut informationsbrev till cirka 80 företag som säljer, tillverkar eller importerar doftoljor och eteriska oljor på den svenska marknaden. Därefter kommer ett trettiotal företag väljas ut och ingå i tillsynsprojektet. De utvalda företagen får sedan en anmodan som innebär att de måste skicka in säkerhetsdatablad eller annan information om produkternas innehåll, liksom uppgifter om hur oljorna är märkta.

– Bakgrunden är att vi har fått in väldigt mycket tips om de här produkterna. Folk misstänkte att de inte var rätt märkta. När vi tittade närmare på tipsen såg vi att flera produkter innehåller ämnen som kan vara hudsensibiliserande och som verkar aspirationstoxiskt, alltså farliga att svälja om det kommer ner i luftvägarna. Vi såg också att vissa inte var rätt märkta, eller helt saknade faromärkning. Det är därför vi startat tillsynsprojektet.

Kemisk produkt

Kemikalieinspektionens definition av kemisk produkt är: “Ett ämne eller en blandning av ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel.” För doftoljor och eteriska oljor kan det vara ett enskilt ämne eller blandningar som gör dem till kemiska produkter.

– En kemisk produkt behöver inte vara farlig, men det kan vara det. Och då behöver man som konsument få reda på att produkten i fråga är det, samt få veta hur man säkert ska handskas med den och eventuellt skydda sig.

I slutet av året räknar Kemikalieinspektionen att de är klara med tillsynen. Resultaten kommer då publiceras i en rapport.

– Eftersom vi bara är i början av inspektionsarbetet vet vi i dagsläget inte så mycket. Det kan ju finnas eteriska oljor och doftoljor, som inte innehåller ämnen som är hudsensibiliserande eller på annat sätt farliga. Det är det vi ska ta reda på. Tanken är mycket att medvetandegöra för företagen att det som man håller på med är en kemisk produkt och att man då omfattas av kemikalielagstiftningen, säger Charlotte Rahm.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php