Brister i märkningen av kemiska produkter

Allvarliga brister i märkningen av kemiska produkter har upptäckts i en kontroll som Kemikalieinspektionen gjort tillsammans med inspektörer i 117 kommuner. Var tionde produkt som kontrollerades hade antingen gammal märkning, avsaknad av barnskyddande förslutning eller märkning på fel språk.

Samverkansprojektet mellan Kemikalieinspektionen och inspektörerna i de medverkande kommunerna genomfördes hösten 2017. Tillsammans granskade de 24 000 kemiska produkter på 1400 företag. Varuhus, butiker och grossister fick besök, aviserade och/eller oanmälda. 2600 av de kontrollerade produkterna, det vill säga elva procent, hade någon form av brist.

Det kommer att bli lättare för alla konsumenter

I de flesta fall, 74 procent, handlade de om produkter som hade kvar den gamla faromärkningen som inte längre får användas. Sedan 1 juli 2017 ska nämligen alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i den så kallade CLP-förordningen. Under en övergångsperiod har det dock varit tillåtet att använda den gamla märkningen.

Saknar svensk märkning

I den nya EU-förordningen står också att märkningen ska vara skriven på det språk som produkten säljs i eller till. Många produkter i granskningen saknade svensk märkning (15 procent). Det brast också på grund av att ingen kännbar varningsmärkning fanns på förpackningen, vilket är en upphöjd symbol för människor med synnedsättning (åtta procent). Den allvarligaste bristen enligt Kemikalieinspektions rapport, var också den som förekom mest sällan: avsaknad av barnskyddande förslutning (tre procent).
Den varukategori med överlägset flest brister var tvätt- och rengöringsprodukter. Men även bland färger/lacker, kyl- och smörjmedel, lim och impregnering hittades brister liksom hos bygg- och renoveringsprodukter och doftsprayer.

Plockas bort

Enligt Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen, har kontrollerna lett till att ett stort antal produkter har plockats bort från försäljningshyllorna. I vissa fall har bristerna lett till miljösanktionsavgift, och i andra har kommunen i fråga skickat anmälan till åklagare om misstänkt miljöbrott.
Att de gamla märkningarna nu ska vara utfasade och borta från produkterna har stora fördelar, menar Caroline Nilsson.
– Det kommer bli lättare för alla konsumenter med bara en typ av märkning, och det är jättebra och viktigt att varningstexterna är på svenska.
Ämnen som är klassificerade som allergiframkallande ska märkas med symboler och/eller varningstext. Men Caroline Nilsson tipsar även om att hålla utkik efter en extra märkningsfras under innehållsförteckningen. Om ett ämne, till exempel ett konserveringsmedel i en rengöringsspray, innehåller så låga halter att det inte får en egen symbol, så ska det ändå framgå i innehållsförteckningen att ämnet kan orsaka en allergisk reaktion.
– Den meningen är till för de som vet om att de är allergiska mot ett specifikt ämne, och den ska också vara på svenska när varan säljs i Sverige.

Läs mer:
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-3-18-markning-av-kemiska-produkter-i-handeln.pdf

https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-klassificering-markning-av-kemiska-produkter.pdf