Nötallergiker – visste du det här om nötter?

En del proteiner i trädnötter, fröer samt ärtor och bönor liknar varandra så mycket att de kan ge upphov till förhöjda allergiantikroppar vid allergitest. Men detta behöver inte leda till att man får någon korsreaktion ändå. Som exempel kan nämnas att vid jordnötsallergi har man också i regel allergiantikroppar mot soja utan att man faktiskt får någon reaktion av soja.

Det som brukar kalls trädnötter och samlas under den beteckningen är: mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistasch och makadamianöt. Man kan vara allergisk mot en eller flera av dem samtidigt. Är man allergisk mot cashew är man allergisk mot pistasch och vice versa. Är man allergisk mot valnöt är man allergisk mot pekannöt och vice versa.

Jordnöten är en baljväxt och inte en nöt. Kokosnöt och muskotnöt tillhör inte gruppen nötter. Man kan vara allergisk mot dem också, men det har ingen känd koppling till allergi mot de övriga nötterna. Allergiantikroppar mot kokosnöt är vanligt utan att det är kopplat till allergi.

Pinjenöten har i det svenska språket fått benämningen ”nöt” fast det egentligen är ett frö. Fröer kan ge upphov till allergi men den allergin hör inte samman med allergi mot nötter.

Förhöjda antikroppar behöver inte leda till en allergisk reaktion

En del proteiner i trädnötter, fröer samt ärtor och bönor liknar varandra så mycket att de kan ge upphov till förhöjda allergiantikroppar vid allergitest. Men detta behöver inte leda till att man får någon korsreaktion ändå. Som exempel kan nämnas att vid jordnötsallergi har man också i regel allergiantikroppar mot soja utan att man faktiskt får någon reaktion av soja.

Vid svår jordnötsallergi, och om man har höga allergivärden för jordnöt, ses vanligen samtidigt lätt förhöjda värden på trädnötter. Inte heller det har i regel någon som helst betydelse. Vid reaktioner av trädnötter, fröer och jordnötter från huden, luftvägarna eller hjärta och cirkulation förekommer i princip alltid allergiantikroppar mot speciella proteinmolekyler som uppvisar likheter mellan olika nötter, baljväxter och fröer.

Liknande proteiner kan ge samma symtom

Men om proteinerna är väldigt lika varandra kan man få samma symtom som mot det man primärt är allergisk mot. Exempel: cashew och pistasch är nötter från sumakträd och är nära släkt. Reagerar man allergiskt mot den ena nöten så reagerar man mot den andra. Samma sak gäller för valnöt och pekannöt. Mandel är inte nära släkt med andra nötter. De som är allergiska mot exempelvis valnöt och hasselnöt tål oftast mandel. Det är ganska ovanligt med mandelallergi jämfört med allergi mot hasselnöt, valnöt och cashew. Allergi mot jordnöt och trädnötter blir i regel bestående livet ut.

Är man björkallergisk och har förhöjda allergiantikroppar mot björkpollenallergenet Bet v 1 kan man ha allergiantikroppar mot de björkpollenliknande proteinerna i hasselnöt, mandel, jordnöt och soja. De symtom man då kan få är framförallt lokaliserade till mun och svalg och ger inte upphov till livshotande symtom. Sojamjölk innehåller ganska stora mängder björkpollenliknande protein. Har man denna typ av allergi och dricker sojamjölk, kan man få ganska uttalade organsymtom i och med att en mycket stor mängd allergen träffar slemhinnan i mun och svalg, som därigenom kan komma ut i blodbanan.

Text Marianne Jarl och Magnus Wickman Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php