När mamma mår bra mår barnet bra

Ska jag ta medicin eller inte? För jag över min matallergi om jag ammar? Det har varit svårt för gravida att få svar på sina frågor om astma och allergi. Nu skiljs myter från fakta i en ny bok från flera av landets främsta allergiläkare och forskare i ämnet.

En underbehandlad astma är farligare för fostret än en välbehandlad, så lyder ett av budskapen i en nyutkommen bok. Rådet till gravida och ammande att ta sina mediciner är ingen nyhet, men nog så viktigt att prata om och poängtera tycker Sonja Werner, överläkare vid Astma & Allergimottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund och medverkande i boken.
– Det är otroligt viktigt att informationen når ut, att behandlingen mot allergi/astma ska fortgå. Generellt sett finns det en djup respekt för, ja, till och med skepsis mot, mediciner hos den som väntar barn, vilket är en i grunden bra attityd. Men i dag finns det så noga beprövade astma- och allergimediciner att de inte får förväxlas med andra mediciner, som kan vara skadliga för foster och spädbarn, säger hon.

Vad som däremot kan vara skadligt för barnet i magen är en blivande mamma som inte behandlar sin astma, förklarar Sonja Werner. Att inte få syre nog, på grund av ett astmaanfall hos mamman, är aldrig bra för fostret.
Astma och allergi är vanliga sjukdomar hos kvinnor i fertil ålder. Det finns också en utmaning i att se till två människor i en.
– Det är en speciell tid, en graviditet. Både mamman och barnet ska må så bra som möjligt. De är helt enkelt en otroligt viktig grupp att hjälpa, säger Sonja Werner.

Samma riktlinjer

Den nyutkomna boken, utgiven av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, riktar sig till alla som är engagerade i behandlingen av kvinnor med astma och allergi under graviditet och amning och är tänkt att vara en kunskapsbank.
– Boken erbjuds bland annat till alla mödravårdcentraler i landet. Det gör att alla får samma riktlinjer att arbeta efter, så att de blivande och nyblivna mammorna får likartad information var än i Sverige de bor, säger Sonja Werner.
– Forskningen har gått snabbt framåt, och beträffande vissa mediciner, som i FASS beskrivs som icke förenliga med graviditet, finns det nya studier som tyder på att de faktiskt kan vara lämpliga att ge. Boken ska bli en handledning för de yrkeskunniga, där det förutom nya och tillförlitliga data också finns hänvisning till vart man som läkare, sjuksköterska, barnmorska eller apotekspersonal kan vända sig vid osäkerhet inför ett preparat.

Kontakta läkaren

Att behandla sin astma och sin allergi är alltså viktigt under både graviditet och amning. I vissa fall kan det dock vara befogat att byta ut någon medicin mot en annan. Därför är det bäst att kontakta sin läkare eller barnmorska tidigt i graviditeten för att diskutera medicinering, och allra helst redan när graviditeten planeras.
Det kan gälla små justeringar, som också i vissa fall är anpassade till graviditeten. Vi kan ta allergisk nästäppa som ett exempel. Vid graviditet är det vanligt att den blivande mamman, även den icke-allergiska, får ökad nästäppa. Det kan göra att man är i extra stort behov av nässpray under graviditeten, och då är det bra att se till att ha en sort som inte ger tillvänjning vid långvarigt bruk, säger Sonja Werner.

Andra faktorer

Boken innehåller inte bara information om läkemedel. Det finns många andra faktorer som har betydelse under graviditet och amning hos en allergisk kvinna, som kost, motion och rökning. Det finns tydliga negativa samband mellan tobaksrök och fostrets utveckling. Helst bör ingen röka, en gravid kvinna bör absolut inte röka, och rökning, astma och graviditet är förstås en katastrofal kombination enligt Sonja Werner.
– Det är också viktigt att gravida kvinnor tar hand om sig med bra kost och motion. För kvinnor som har problem med nästäppa så kan det vara bra att ta till knep som att sova med huvudet lite högre än vanligt till exempel. Man ska försöka må bra helt enkelt.

Överför allergier

En länge diskuterad fråga har varit om vi överför allergier via graviditeten. Enligt Sonja Werner är den frågan väldigt komplex, och det finns egentligen inga givna svar.
– Att en blivande mamma röker, där finns det tydliga samband med ökad risk för astma och allergi hos det lilla barnet, men vid exempelvis pälsdjursexponering tycks det vara väldigt individuellt.
Lika diffust är fortfarande om födoämnesallergier överförs genom graviditet och amning. En del studier har sett visst samband mellan t ex skaldjursallergi hos barnet och stort intag av skaldjur hos mamman under graviditeten, andra motsatsen.
– Rådet är därför att äta precis som vanligt, men utesluta t.ex. alkohol, som ju är dokumenterat fosterskadligt. Att risken för laktosintolerans skulle öka hos ett barn i magen, om mamman dricker komjölk och det redan finns laktosintolerans i släkten, har jag svårt att förstå, det kan inte stämma, säger Sonja Werner.

Amning

Så var det detta med amning. Kan en kvinna motverka allergi hos sitt nyfödda barn genom att amma länge? På den frågan finns inte heller några givna svar enligt Sonja Werner, men amningen i sig är i alla fall viktig att uppmuntra till, förklarar hon.
– Anknytningen, närheten, den naturliga maten från mamman. De är alla faktorer som gör gott för båda barn och mamma – om det fungerar – och därför är det bra för astma – och allergidrabbade kvinnor och barn också. Möjligtvis kan det gå att skjuta upp en eventuell astmadebut hos ett barn med amning, för amning motverkar luftvägsinfektion hos spädbarnet, det är visat, avslutar Sonja Werner.

Tips till dig som väntar barn eller ammar

  • •Kontakta din mödravård/läkare så snart som möjligt vid graviditet, eller redan före planerad graviditet för att gå igenom dina astma- och allergimediciner.
  • Se till att ha en adekvat behandlingsplan, och om en medicin inte fungerar: Be att få pröva en annan tills det blir rätt.
  • Acceptera aldrig en försämring av allergin/astman. Kontakta genast läkare, och ha noga uppsikt över varje förändring i ditt hälsotillstånd.
  • Ta hand om dig. Motionera, ät rätt och stärk själen med sådant som gör dig glad och mår bra i ditt allmäntillstånd.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php