Astma gör det svårare att bli mamma

Kvinnor med astma har nedsatt fertilitet. Det framgår av en dansk studie där man följt en grupp kvinnor som genomgick infertilitetsbehandling.

Störst svårigheter har de något äldre kvinnorna med astma – endast var fjärde kvinna över 35 år blev gravid under behandlingen, jämfört med drygt hälften av kvinnorna utan astma. En rimlig slutsats är därför att kvinnor som har astma och vill få barn, inte ska vänta för länge.
Varför det skulle vara svårare för kvinnor med astma att bli gravida vet forskarna inte säkert. Det kan handla om ett komplext orsakssamband där olika typer av astma, astmamedicinering, hormoner och psykiskt välbefinnande spelar in.
En annan förklaring kan vara att den inflammatoriska processen vid astma inte bara påverkar luftrören, utan även livmoderns slemhinna.
Studien har genomförts vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, och resultaten publicerades för en tid sedan i tidskriften ”European Respiratory Journal”.

I samma riktning

Sonja Werner, astma- och allergiläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, har tagit del av resultaten och tycker att studien är intressant.
– Resultaten tyder på att fertiliteten är sämre hos kvinnor med astma, framför allt hos de något äldre kvinnorna. Detta samband är ganska ny kunskap, även om det finns andra studier som pekar i samma riktning, säger hon.
En sådan är den registerstudie som den danska forskargruppen genomförde för ett par år sedan. I den tittade man på 15 000 kvinnliga tvillingar. Även i denna studie pekade resultaten på en association mellan astma och nedsatt fertilitet.

Väcker nya frågor

Men, betonar Sonja Werner, bevisunderlaget är fortfarande motstridigt. Man får inte heller glömma bort att den nu aktuella danska studien är förhållandevis liten. Med dessa reservationer sagda, tycker hon ändå att studien bidrar med viktig information.
Den väcker också nya frågor. Kan till exempel en god astmakontroll öka möjligheterna att bli gravid?
– Det vet vi inte idag. Men tanken är inte orimlig, eftersom astma är en inflammatorisk sjukdom som påverkar hela kroppen. Om kvinnans astma är obehandlad är det därför möjligt att tänka sig att fruktbarheten påverkas negativt via olika systemeffekter, säger Sonja Werner.

Medicinering under graviditeten

Sonja Werner vill även passa på och lyfta fram vikten av god astmakontroll när kvinnan väl blivit gravid, då en försämring av sjukdomen ökar risken för komplikationer.
– Risken för fostret vid obehandlad astma är större än de teoretiska risker som kan finnas med astmaläkemedel, betonar hon.
För att få korrekt och uppdaterad information om astmamedicinering under graviditeten, rekommenderar Sonja Werner att man går in på www.janusinfo.se. Det är en webbplats om läkemedel som Stockholms läns landsting står bakom och som vänder sig till vårdpersonal.
– Men allmänheten kan också läsa informationen. Man kan även skapa ett konto och testa om och hur olika läkemedel påverkar varandra, förklarar hon.

Korta fakta om danska studien

•    I studien ingick 245 kvinnor i åldrarna 32–45 år med oförklarade infertilitetsproblem. 96 av kvinnorna hade en astmadiagnos. Samtliga kvinnor genomgick en infertilitetsbehandling och följdes minst ett år.
•    Resultaten visar att 40 procent av kvinnorna med astma blev gravida, jämfört med 60 procent av kvinnorna utan astma. Det tog även längre tid för kvinnorna med astma att bli gravida – i genomsnitt 55 månader, jämfört med 32 månader för icke- astmatiska kvinnor.
•    Forskarna kunde också se att ju äldre kvinnan med astma var – 35 år eller äldre – desto svårare var det att bli gravid. Sannolikheten att bli gravid var 25 procent, jämfört med 56 procent för kvinnor utan astma.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php