Mindre kemikalier i såpbubblor

Från december gäller nya gränsgränsvärden för tre konserveringsmedel som används i vattenbaserade leksaker, som till exempel såpbubblor, fingerfärger och hobbyfärger.

Anledningen är att konserveringsmedlen är allergiframkallande. 
I en utredning skriver Kemikalieinspektionen att ett alternativ för företagen kan vara att byta förpackningar och till exempel använda tuber i stället för burkar, eftersom produkten då inte behöver lika hög koncentration av konserveringsmedel.

Foto Dreamstime