Matmässa i november

Mat för livet arrangeras i år av Celiakiföreningen i Stockholms län i samarbete med Astma- och Allergiförbundet på Kistamässan i norra Stockholm. Temat för mässan är matallergi och matöverkänslighet.

På mässan kan du provsmaka nya produkter, lyssna på intressanta föredrag och träffa olika utställare. Förbundet kommer både ha en egen monter på plats och hålla ett föredrag om allergimärkning av livsmedel. Förutom allergimärkning vill förbundet även informera och lyfta frågan om skillnaden mellan mjölkproteinallergi och laktosintolerans.
Mässan är öppen fredag 10 november klockan 11–18 och lördag 11 november klockan 10–16. Fredagens program riktar sig till yrkesfolk i första hand medan lördagen riktar sig till allmänheten. Inträdet till mässan kostar 80 konor (barn under 3 år går in gratis).
Läs mer om mässan och se hela programmet på Celiakiföreningen i Stockholms hemsida.

Fritt medlemskap för vårdpersonal

Visste du att vårdpersonal, skolsköterskor och dietister erbjuds fritt medlemskap i Astma- och Allergiförbundet? Förutsättningen är att man som personal förbinder sig att tillhandahålla medlemstidningen Allergia och annat material från förbundet på sin mottagning samt informera sina patienter om att de kan hitta bra information hos förbundet.
Andra medlemsförmåner såsom Matallergikortet ingår också. Medlemmar och föreningsaktiva får gärna hjälpa till att värva fler frimedlemmar så att förbundet kan synas ännu mer ute på vårdmottagningarna. Blankett finns att ladda ner i webbshopen.

Värva en familjemedlem

Förbundet behöver fler medlemmar för att få större muskler i påverkansarbetet och starkare röst i den offentliga debatten. Genom att ta med fler i familjen eller hushållet för endast 50 kronor i medlemsavgift per person och år kan förbundet snabbt växa sig starkare. För varje person du värvar får du dessutom ett presentkort i värvarpremie från ICA/Apotek Hjärtat värt 50 kronor.
Mejla in ditt namn och medlemsnummer (som står på baksidan av ditt exemplar av den tryckta Allergia) samt uppgifter på den eller de du värvat till förbundet på medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se

Bråttom söka bidrag från Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn upp till 18 år med svår astma och allergi. Bidrag ges till aktivitetsresor, föreningsaktiviteter och annat som ger en ”guldkant” i tillvaron, till exempel en cykel, ett instrument, en fest eller någon annan upplevelse.
Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs för att kunna söka. Ansökan görs av barnets/barnens målsman via en särskild blankett som finns att ladda ner på förbundets hemsida. Sista ansökningsdag är den 1 november.

Påverka för rökfria hus

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att få fler rökfria och allergianpassade bostäder, bland annat genom att få fastighetsägare att inrätta fler rökfria flerbostadshus och genom att skärpa lagstiftningen så att fastighetsägare lättare kan förbjuda rökning.
Hyresgästföreningen (HGF) är en av Sveriges största folkrörelser och jobbar för att hyresgäster ska kunna bo bra. Vartannat år har HGF sin förbundsstämma då ombud från hela landet bestämmer föreningens inriktning för de två kommande åren. För att uppmärksamma frågan inom HGF och få dem att arbeta för rökfria hus söker förbundet medlemmar i Hyresgästföreningen som kan tänka sig att skriva en motion till deras förbundsstämma i juni nästa år.
Intresserade kan kontakta Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se för att få hjälp med underlag och formulering av en motion till Hyresgästernas förbundsstämma.

Rättelse

I Allergia nummer 3/2017 angavs de olika fabrikat av luftrenare som har svalanmärkning. I den uppräkningen saknades Camfil, som alltså också har rekommenderade luftrenare.