Lovande effekt av immunterapi mot jordnötsallergi

En kombination av oral immunterapi och probiotika har visat sig framgångsrik vid behandling av barn med svår jordnötsallergi. Hos de flesta av barnen som deltog i en australisk forsknings-studie hölls allergin fortfarande i schack fyra år efter avslutad behandling.

Runt om i världen pågår forskning om oral immunterapi vid svår allergi mot jordnötter. En liten mängd jordnötsprotein ges via munnen och dosen ökas sedan försiktigt under kontrollerade former. Målet är att träna upp den immunologiska toleransen så mycket att patienten ska kunna äta jordnötter utan att få en svår allergisk reaktion.

Vid Murdoch Children’s Research Institute i Australien genomfördes för några år sedan en framgångsrik studie där barn fick en kombination av jordnötsprotein och probiotika i 18 månader. Forskarteamet inkluderade probiotika, det vill säga hälsosamma bakterier som kan förstärka immunförsvaret i magen, för att hjälpa magen att ta emot jordnötsprotein utan att dra igång en allergisk reaktion.

Av de 56 barn som genomgick behandlingen fick 82 procent en betydande minskning av den allergiska reaktionen mot jordnötter, jämfört med 4 procent i placebogruppen som inte fick någon behandling alls.

Effekten höll i sig

Hur länge effekten av en behandling med oral immunterapi håller i sig är en stor osäkerhetsfaktor. Helst vill man ju att den ska vara livet ut. Nyligen blev en uppföljningsstudie av de barn som ingick i den australiska kombinationsbehandlingen klar, och den gav positiva resultat. 48 barn ur den första studien deltog och hos två tredjedelar av dem kvarstod effekten. De hade fortsatt att äta jordnötter utan svåra reaktioner fyra år efter avslutad behandling. De kontrollerades också med pricktest och mätning av koncentrationen av allergiantikroppar i blodet.

Mer forskning behövs

Har de australiska forskarna nu hittat den ultimata behandlingen för jordnötsallergi? Nja det är för tidigt att säga. Resultaten är visserligen lovande, men det krävs fler och längre studier för att komma fram till om kombinationen oral immunterapi och probiotika är den bästa metoden.

Resultaten från den australiska studien publicerades augusti 2017 i den vetenskapliga tidskriften Lancet Child & Adolescent Health.

 

Text Susanne Rosén Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php