Lyckade försök att tåla jordnöt

Toleransträning mot jordnötsallergi kan fungera. Men metoden lämpar sig inte för dem med svårast allergi. De får fortfarande för svåra biverkningar, säger överläkare och barnallergolog Maria Ingemansson, som har gått igenom de två senaste årens internationella forskning.

Det har redan konstaterats att immunterapi, allergivaccination, inte kan användas som behandling mot jordnötsallergi. En stor studie fick läggas ner 1997 till följd av för svåra biverkningar. Maria Ingemansson, barnallergolog vid Sollentuna sjukhus och doktorand vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet i Solna, berättar att man sedan dess har prövat att ge doser med jordnötter via munnen istället, så kallad toleransträning.
– Till en början gav man snabba uppdoseringar under kort tid men det var bara ungefär 20 procent av försökspersonerna som klarade av det. De senaste åren har forskarna istället börjat med långa uppdoseringar som pågår upp till ett halvår. Det har gett bättre resultat, säger Maria Ingemansson.

Långsam upptrappning

I de mest välgjorda studierna från år 2010 och 2011 har allergikern börjat med en dos jordnöt som ligger precis under den nivå som han eller hon får en reaktion av. Det kunde för vissa handla om så lite som en kvarts jordnöt. Försökspersonen har sedan ätit en “underhållsdos” med jordnöt hemma under två veckor för att sedan återvända till vården och få en lite högre dos, som också den ätits under två veckor. Upptrappningen har sedan pågått under några månader.
Maria Ingemansson tycker framförallt att två studier är extra välgjorda och resultatet av dem är sammanfattningsvis att det för en majoritet av allergikerna går att träna sig till att tåla en viss mängd jordnöt. I jordnötter uttryckt kom försökspersonerna upp i 12 jordnötter i den ena studien och 20 stycken i den andra när studierna avslutades. Men det ska poängteras att studierna är små med bara 22 respektive 28 barn.
– I en av studierna fanns även de med svårast allergi med och de tog längst tid att uppdosera. De kom upp i sex jordnötter som slutdos, säger Maria Ingemansson.

Skydd mot misstag

De här slutdoserna uppfyller själva målet med toleransträningen; att vänja kroppens immunsystem vid att klara av en jordnötsdos som allergikern får i sig av misstag. Toleransträning går alltså inte ut på att kunna mumsa i sig en påse jordnötter för njutnings skull.
Även om resultaten är lovande tror inte Maria Ingemansson att toleransträning någonsin kommer att bli en behandlingsmetod för dem med allra svårast jordnötsallergi. I många av de studier som hon har gått igenom finns inte dessa personer med – och finns de med hoppar de av oftare av till följd av biverkningarna.
– Jag tror att vi gör de största vinsterna för dem med svårast jordnötsallergi om vi kan hitta någon bot i de steg som sker i den immunologiska reaktionen inne i kroppen, säger Maria Ingemansson.
En utmaning som Maria ser – om toleransträning skulle börja användas i den kliniska vården och inte bara i studier – är att när allergikern har tränat sig till sin slutdos av jordnöt måste denne fortsätta att äta underhållsdosen under lång tid, sannolikt flera år, för att effekten inte ska försvinna.
– Det kräver en oerhörd hängivenhet, säger Maria Ingemansson.

Text Jenny Ryltenius

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php