Låt oss göra nästa år till ett allergiår

När detta skrivs har årets Patientriksdag gått av stapeln. Astma- och Allergiförbundet har, tillsammans med ytterligare ett antal organisationer, stått som arrangör. Tre digitala seminarier, fyllda av kompetens, erfarenhet och kloka diskussioner har genomförts. Hans kungliga höghet Prins Daniel höll ett tänkvärt inledningstal där han pekade på att patienterna har stor kunskap och erfarenhet som bör tas tillvara.

Digitala framsteg

Övriga aktörer kom från bland annat de arrangerande intresseorganisationerna, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner och Riksdagens socialutskott. Patientutbildning, patientens kompetens och nyttan med en personlig hälsoplan är exempel på aktuella ämnen som diskuterats. Göran Hägglund var moderator och lotsade smidigt deltagarna igenom dagarna. Det var tydligt att många av oss deltagare tagit ett kliv fram när det gäller att vara aktiv och engagerad under digitala event. En positiv följd av en för många påfrestande tid.

Allergilyftet i mars

Ytterligare en följd av Covid-19 är att Astma- och Allergiförbundets styrelse tagit ett nytt beslut gällande Toleranskonferensen, som också lämnat det arbetsnamnet för att från och med nu heta Allergilyftet. Konferensen kommer att genomföras som ett digitalt event, onsdag den 17:e mars 2021. Styrelsen har vägt risker mot fördelar och identifierat att i ett digitalt event finns större trygghet och säkerhet. Det handlar inte bara om säkerhet i lokalen på plats utan även om resor genom landet och tryggt boende.
Vi har dessutom funnit ytterligare möjligheter och mervärden för deltagarna då föreläsningarna kommer att spelas in och kunna återanvändas. Förbundets lokala föreningar har möjlighet att samlas i mindre, coronasäkrade sittningar för att delta i konferensen och istället för att endast ett fåtal representanter från föreningar, externa organisationer och arbetsplatser får delta kan nu alla som vill följa konferensen. Möjlighet för föreningarna finns att också bjuda in lokala och regionala politiker för att följa föreläsningar och diskutera under dagen, eller kan i efterhand se ett bestämt avsnitt tillsammans och diskutera.
Vi ställer inte in utan ställer om och tänker att man aldrig innan vet vad som är bäst, det får vi utvärdera i efterhand. Du, samt dina vänner och kollegor, är varmt välkomna att delta så håll utkik efter inbjudan.

Nästa år – ett allergiår

Fler stora event än Allergilyftet kommer att ske under 2021. Universeum i Göteborg planerar en stor utställning med temat astma och allergi, med invigning hösten 2021. Jag tror att när vi efter 2021 tittar i backspegeln så kommer vi att tänka på det som Allergiåret. Varför inte redan i dag rikta in oss på det och börja använda begreppet.

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg