Kvalster kopplat till försämrat immunförsvar 

Att exponeras för kvalster verkar försämra immunförsvaret hos personer med astma. Det kan i sin tur göra det lättare att drabbas av virus- och bakterieinfektioner, visar en ny studie från Lunds universitet. 

Forskarna samlade in lungprover med skyddande så kallade epitelceller från 20 personer med måttlig till svår astma. Epitelcellerna exponerades sedan i provrör för kvalster under ett dygn innan de utsattes för virus.

Forskarna kunde då se en koppling mellan att ha allergiantikroppar mot kvalster och ett försämrat skydd mot virus. Dessutom såg de att enbart genom att exponeras för kvalster, oavsett allergiantikroppar eller inte, försämrades lungornas förmåga att försvara sig mot virus och bakterier.

– Studiens resultat tyder på att astmatiker bör undvika kvalster och att de patienter som dessutom är allergiska mot kvalster eventuellt bör genomgå så kallad hyposensibilisering, immunoterapi, mot kvalster för att öka sin tolerans för detta allergen. Behandlingen skulle kunna leda till färre infektioner och därmed en bättre livskvalitet, säger Lena Uller, professor i respiratorisk immunofarmakologi, i ett pressmeddelande.

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php