Kemikaliemärkning saknas

Idag är det svårt att undvika kemikalier i kläder, även för dem som fått reda på vilket ämne de är allergiska mot. Det finns nämligen ingen märkning på textilier med uppgift om till exempel vilka färgämnen som använts. Just nu pågår ett projekt på Astma- och Allergiförbundet som ska undersöka möjligheten att införa en sådan märkning.

Arvsfonden har beviljat Astma- och Allergiförbundet pengar till en förstudie om märkning av kemikalier i kläder. Studien ska pågå under ett år och bland annat ta reda på om det finns något konsumentintresse för märkning av kläder.
Marianne Jarl, ombudsman på förbundet, är ledare för projektet.
– Vi går ut med olika typer av marknadsundersökningar. Vi har redan genomfört en till förbundets Allergipanel och kommer att göra en större till de cirka 4000 medlemmar vi har e-postadresser till. Vi frågar om de har allergiproblem av kläder och om de skulle vara hjälpta av en märkning.
En enkät kommer också att skickas till större klädkedjor med frågan om deras intresse av en märkning. Det kommer också att genomföras djupintervjuer med representanter för klädkedjorna och för branschorganisationen.

Aktuella för märkning

Samtidigt görs en litteraturgenomgång av en forskargrupp på Skåne Universitetssjukhus, SUS. Den ska förhoppningsvis ge svar på vilka kemikaliegrupper som kan vara aktuella för en märkning. Även flera forskare utanför SUS samt experter på Kemikalieinspektionen hjälper till med det arbetet.
– Vi vet redan en hel del ämnen som är allergiframkallande, men det finns många som inte är undersökta och det kommer hela tiden nya kemiska ämnen, säger Marianne Jarl. Om man har en märkning så kommer frågan upp på bordet och när nya ämnen börjar användas kan man överväga att ta med dem i kriterierna för märkningen.
Inom ramen för projektet ska även en översyn av de märkningar som finns göras, till exempel miljömärkningar, för att se om det finns möjligheter till samarbete. Det är ett omfattande arbete eftersom det finns väldigt många olika märkningar.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php