Kbt-behandling i mobilen kan förbättra atopiskt eksem

Att leva med atopiskt eksem innebär ofta besvär med svår klåda, minskad livskvalitet och sömnlösa nätter. Men behandling med kognitiv beteendeterapi kan förbättra både klådan och livskvaliteten – även när den genomförs via internet, det visar en ny studie.

Kognitiv beteendeterapi via internet används i dag vid bland annat ångest, sömnstörningar och mag- och tarmsjukdomen IBS. Eftersom en mindre studie visat att behandlingsformen kan vara effektiv även mot den kroniska inflammatoriska sjukdomen atopiskt eksem ville forskare undersöka om samma behandling, fast utförd via internet, kunde ge samma goda resultat.

– Livskvaliteten påverkas ofta stort av att ha atopiskt eksem. Livet kan bli väldigt kringskuret och begränsat när man tenderar att undvika saker som kan förvärra eksemet och med det sociala stigma som kan vara kopplat till att ha svårare eksem. Dessutom har många ofta sömnproblem till följd av klådan, säger Jens Fust.

Han är psykolog och doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han är också projektledare för studien, som fått stöd från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Klåda och sömnproblem minskade

I studien ingick 102 vuxna patienter med medelsvårt till svårt atopiskt eksem. De delades upp i en grupp som fick prova behandling med internetbaserad kbt-behandling under 12 veckor och en placebo-grupp som enbart fick allmänna råd om eksem, utöver den vanliga behandlingen.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. Behandlingen gav både stor effekt på klådan och på andra symtom som man kan få av eksemet. Dessutom var effekten på livskvalitet stor, med både minskad stress samt minskade sömnproblem och depressiva problem till följd av eksemet.

Resultaten höll i sig i 12 månader. Även det är ett bra resultat, enligt Jens Fust, eftersom det kan vara en utmaning att försöka bibehålla beteendeförändringar.

Hur funkar då behandlingen?

Egna övningar

– När man har atopiskt eksem uppmärksammar hjärnan ofta de klådsignaler som huden skickar ut – och då kan klådan bli ännu värre. Syftet med behandlingen är bland annat att göra hjärnan mindre uppmärksam på de signalerna, genom att lära sig minska det undvikande-beteende som patienter med atopiskt eksem ofta har och som kan leda till att man hamnar i en ond cirkel av klåda.

Det görs genom särskilda strategier för att bryta den onda klådcirkeln, med mindfullness och exponeringsövningar, där patienterna får öva på att utsätta sig för saker de tror ska öka klådan och som därför kan skapa ångest.

Alla har kontakt med en behandlare, men mycket av arbetet görs av patienterna själva.

Värdefullt komplement

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att behandlingen är ett komplement – och inte en ersättning – till sedvanlig behandling med bland annat mjukgörande medel och kortisonkräm, menar Jens Fust.

Vilken betydelse kan resultatet få för patienter med atopiskt eksem?

– Vår förhoppning är att den här behandlingen ska kunna göras tillgänglig för fler, även om vi behöver göra fler studier innan den kan börja användas i vården. Atopiskt eksem är en vanlig sjukdom så vi tror att många skulle ha nytta av behandlingen. Den är väldigt kostnadseffektiv och lättillgänglig, vilket är bra eftersom det inte finns tillräckligt många kbt-terapeuter över landet som har expertis inom just atopiskt eksem.

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php