KBT-behandling mot atopiskt eksem testas

Vuxna med atopiskt eksem som genomgått en ny behandling med kognitiv beteendeterapi rapporterar en förbättring av klåda och eksem. Nu rekryterar forskarna fler patienter som vill prova samma behandlingsmetod via internet. Studien drar igång hösten 2017.

– Vi har gjort en mindre pilotstudie med kognitiv beteendeterapi (kbt) för vuxna patienter med medelsvårt till svårt atopiskt eksem och blev positivt överraskade av den förbättring de upplevde. Så nu går vi vidare med en större internetbaserad studie, berättar Maria Bradley, överläkare och docent på hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Solna.

Torr hud och klåda är de mest framträdande symtomen vid atopiskt eksem. Många lider också av sömnproblem och det är mycket vanligt att eksemet förvärras av stress. Att leva med eksem innebär ofta en stor påverkan på livskvaliteten och de som har atopiskt eksem drabbas i högre grad av depression och ångest.

Kognitiv beteendeterapi via internet används i dag med framgång vid bland annat ångest, sömnstörningar och IBS. Nu undersöker forskarna om den här typen av behandling kan ge patienter med atopiskt eksem verktyg att hantera den onda klådcirkeln och öka sin livskvalitet.

Ska minska klådan

Jens Fust är psykolog och forskningsassistent på Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet (KI). Han är den som koordinerar kbt-studien, som är ett samarbete mellan hudkliniken på KS, Gustavsbergs vårdcentral och KI, och har bidrag från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

– Kunskapen om sambandet mellan psykologiska processer, immunsystemet och huden ökar. Det gör att nya behandlingsformer börjat utvecklas som kan komplettera den befintliga eksemvården. Vår förhoppning är att kbt-behandlingen ska minska klådan och öka stresstoleransen hos dem som har atopiskt eksem.

Behandlingen pågår i 10–12 veckor och inkluderar bland annat en kartläggning av klådbeteende och dagliga mindfulnessövningar. Är du intresserad av att delta? På www.eksemstudien.se finns mer information och möjlighet att anmäla sig.

Fakta om atopiskt eksem

Atopiskt eksem är ett inflammatoriskt hudtillstånd som kännetecknas av en skadad hudbarriär med torr hud och klåda. En blandning av arv och miljö ligger bakom sjukdomen. Det är vanligt att eksemen börjar redan under de första levnadsåren. Vissa läker ut sitt eksem. Cirka 3–5 procent av alla vuxna i Sverige är drabbade.

Hos barn är det vanligt att eksemet sitter i böjvecken. Hos vuxna sitter eksemen ofta i ansiktet, på hals och händer men kan även finnas på övriga delar av kroppen. Sårbarheten för att utveckla eksem samt en torr hud är något som finns kvar livet ut. Svårighetsgraden varierar mellan allt från lindriga eksem med längre perioder av eksemfrihet till svåra, kroniska eksem som aldrig läker helt och som innebär en stor påverkan på livet. (Källa KI)

Text Susanne Rosén Foto Colourbox