Jordnötsförbud på Malmö högskola

Malmö högskola inför ett unikt jordnötsförbud som kan rädda liv. Förhoppningen är att andra ska följa efter och underlätta för allergiker.

Filippa Jobark Nienkerk är 20 år gammal och har siktet inställt på en läkarbana. För att få behörighet läser hon in naturvetenskap på Malmö högskola. Allergia träffar henne i Kranen en av högskolans byggnader som ligger vid Kockumsvarvet i Västra Hamnen, Malmö. Området är dyrt och trendigt. Vyn från andra våningen präglas av ett glittrande Öresund, flotta byggnader och Turning Torsos väldiga siluett.
– Visst är här fint? För min del är det den första offentliga miljö som jag kan känna mig trygg i, säger Filippa.

Ställs jag inför en liknande situation igen tvekar jag inte att ingripa

Luftburet

Förutom mot jordnötter är hon allergisk mot acetylsalicylsyra (som finns i många smärtstillande och febersänkande läkemedel), viss annan mat som vete och hasselnöt, samt djur och pollen. Men det är jordnötterna som innebär livsfara. De innehåller ett luftburet allergiframkallande ämne och för Filippa räcker det med att vistas i samma rum som ett öppnat paket jordnötter för att hon ska drabbas av en allergisk chock. Slemhinnorna svullnar, blodtrycket faller och i värsta fall påverkas struphuvudet med kvävning som följd. Allergin styr hur hon reser och umgås.
– Att åka till Asien och gå på en exotisk marknad är att likställa med ett självmordsförsök. Jag får satsa på andra sorters semestrar.

Adrenalinspruta som skydd

Som skydd har Filippa Jobark Nienkerk en adrenalinspruta på sig, men hon har aldrig använt den.
– För fyra år sedan fick jag en allvarlig allergichock. Ändå tog jag inte fram sprutan utan väntade på ambulansen, säger Filippa och fortsätter:
– Men då fick jag en tankeställare och insåg att detta kan jag dö av. Händer det igen kommer jag inte att tveka.

Vissa är oförstående

När Filippa började på högskolan informerade hon sin klass om allergin. Samtidigt ville hon inte skrämma upp klasskamraterna. I värsta fall kommer folk i omgivningen till henne vid minsta misstanke om att det finns något jordnötsrelaterat i närheten. Risken är då att en allergisk reaktion triggas i gång. Pulsen skenar, slemhinnorna svullnar och det blir svårare att andas utan att hon kommit i kontakt med jordnötter. Dessutom tycker Filippa att det är jobbigt att alltid berätta om allergin. Ibland har hon mötts av oförstående. Kan det verkligen vara så farligt att någon öppnar en påse jordnötter flera meter bort? Överdriver du inte?
– Till slut ifrågasätter man sig själv, jag måste jobba med att våga ställa krav. Under hela mitt liv har jag känt mig som ett problem, därför var det så skönt att skolan tog tag i det.

Jordnötsförbud

Det var huvudskyddsombudet Lennart Karlsson som agerade när han hörde Filippa berätta om sin allergi. Han införde ett generellt jordnötsförbud på högskolan. Den lokala restaurangen fick inte fortsätta att sälja jordnötter – som förvarades i en burk vid kassan.
– Jag har bara fått positiva kommentarer. Ställs jag inför en liknande situation igen kommer jag inte att tveka att ingripa, säger Lennart Karlsson.
Överlag gick det lätt att genomföra förändringen. Restaurangledningen var först tveksam, men det berodde främst på missförstånd.
– Vi trodde att vi skulle vara tvungna att undersöka all mat och utesluta att den varit i kontakt med jordnötter och det hade inte gått. Givetvis hjälper vi till så gott vi kan, säger ägaren.

Till slut ifrågasätter man sig själv

Naturvetenskapligt kunniga

Förbudet underlättades av att både lärare och elever är naturvetenskapligt kunniga. De har en grundläggande förståelse för Filippas situation.
Men först var hon tveksam inför att uttala sig i media men efter att ha funderat på saken föddes tanken att försöka sprida information om att små förändringar kan innebära något väldigt positivt. Nu hoppas hon att andra skolor, företag och myndigheter följer Malmö högskolas exempel. Hon är dock tydlig med att hon inte förespråkar omfattande förbud. Hasselnöt i mat kan allergiker undvika. Du behöver inte äta banan. Men luftburet jordnötsallergen är extremt potent och går inte att skydda sig mot.
– Det är märkligt att det är så naturligt att förbjuda pälsdjur men inte sådant som är oändligt mycket farligare.

Ombord på plan

Filippa har också funderat på att kontakta SAS. Jordnötter serveras inte längre ombord men passagerarna får ingen automatisk information om att inte ta med sig jordnötter. Flygplanens slutna luftsystem gör situationen farlig för allergiker. Hon skulle också vilja ha jordnötsförbud på tåg.
– Min erfarenhet är att man måste informera den som bestämmer. Förstår han eller hon vad det innebär att vara allergiker behöver det inte dröja länge innan saker ändras till det bättre.

Flera kommuner

Jenny van Odijk är dietist och har skrivit en doktorsavhandling om jordnötsallergi. Hon känner till att flera kommuner har infört jordnötsförbud på grund- och förskolor men hittills har hon inte hört om något liknande på högskolenivå.
– Men det var intressanta nyheter. Bra att någon går i bräschen, säger hon.
För närvarande arbetar hon med en studie med målet att ta fram bättre diagnostiska verktyg för att kunna avgöra hur svår jordnötsallergi en person har. För många drabbade är oron värst. Att hela tiden vara rädd, kanske i onödan, sänker livskvaliteten.
– Förhoppningsvis får vi vissa resultat innan jul. Tidigare har man sagt att personer som både har en hög halt specifika allergiantikroppar och astma löper större risk att drabbas av kraftig reaktion mot jordnötter. Men det är inte så exakt som det vi hoppas kunna ta fram nu.

Reaktioner indikerar

De nya studierna bygger på att reaktioner mot vissa proteiner relaterade till jordnöt och björkpollen indikerar hur allvarlig en jordnötsallergi är. Jenny van Odijk hoppas att det i framtiden kommer att gå att genom en enkel provtagning få fram säkrare uppgifter om hur försiktig en jordnötsallergiker måste vara. Dessutom kanske det går att avgöra vilka patienter som säkert klarar en allergiprovokation, och därmed kartlägga deras allergi ytterligare.
– Det är inte etiskt försvarbart att provocera en patient som kan få en kraftig allergisk reaktion. Man hoppas kunna få ut ännu mer förhandsinformation av blodproverna i framtiden även om man redan kan utläsa en del med hjälp av dessa.

Antalet ökar

I USA och England har antalet jordnötsallergiker blivit fler under senare år. Jenny van Odijk anser att det är troligt med en liknande utveckling i Sverige. I och med att denna form av allergi inte försvinner med tiden är det tänkbart att framtidens arbetsplatser kommer att ha fler jordnötsallergiker än i dag.
– Det i sin tur kan komma att innebära krav på förbud mot jordnötter, som på Malmö högskola, säger Jenny van Odijk.

Text Ossian Grahn

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php