– Många är rädda för nötter i onödan

Finns det en ogrundad rädsla för allvarliga reaktioner mot luftburet allergen från jordnötter? Ja, menar professor Magnus Wickman. Ingen i hans internationella nätverk av allergiexperter har läst eller hört talas om att någon fått en livshotande reaktion av luftburet allergen som sedan kunnat verifieras.

Många som sökt vård efter att ha fått allergireaktioner av jordnöt har fått höra av sin läkare att de ska akta sig för att vistas i samma rum som jordnötter i fortsättningen. Detta eftersom allergenet skulle kunna ge allvarliga reaktioner även via luften.
De som fått sådana råd lever med en ständig oro och begränsar i en del fall sin tillvaro, de låter bli att delta i sociala tillställningar och att resa. Föräldrar bär på mycket rädsla för att något ska hända deras barn.
–– Jag vill att allergiska barn ska vara så allergifriska som möjligt. Det är så tråkigt att de får inskränkningar som kan vara helt i onödan, säger Magnus Wickman, professor vid Karolinska Institutet och verksam som barnallergolog på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

Allergen är ingen gas som sprids långt i luften

Att det i många fall är en obefogad rädsla är han helt övertygad om. Övertygelsen grundar sig på att det inte finns något dokumenterat fall av att någon fått en livshotande allergireaktion av ett luftburet allergen från nötter eller jordnötter i hans internationella nätverk av allergiexperter.
–– Skulle det ha inträffat så skulle det vara känt i den världen, menar Magnus Wickman.
För att få ännu mer stöd för saken har man på Sachsska barnsjukhuset genomfört provokationstest med drygt 70 barn med konstaterad äkta jordnötsallergi, många med höga värden på allergitester. Testet går till så att barnet sitter i ett rum med en klämma på näsan, för att inte på lukten kunna avgöra om det är jordnötter eller inte i skålen som en sköterska kommer in med. Hon går runt i rummet samtidigt som hon rör om rejält i skålen. Proceduren upprepas två gånger med ett par timmars mellanrum. Ena gången är det 250 gram jordnötter i skålen, andra gången är det motsvarande mängd av andra bönor.
Endast fyra av barnen visade någon reaktion på jordnötterna, och då var det lindriga reaktioner som rinnande ögon och näsa och irritationskänsla i halsen.
–– I England har man med mycket fin teknik undersökt på vilket avstånd från jordnötter, som man rör runt i, allergen kan uppmätas. På längre håll än ungefär en meter fick man inga mätbara värden.

En falsk trygghet

Magnus Wickman påpekar att allergenen inte är någon gas som sprids omärkligt och långt i luften, som många kanske tänker sig. De består i verkligheten av mycket små partiklar. När man kan känna doften av jordnötter så betyder det sannolikt att det finns partiklar av det i luften, men halterna är ytterst blygsamma.
Magnus Wickman tycker inte att det behövs några generella nöt-, jordnötsförbud, med undantag för i förskolor och för att servera jordnötter och andra nötter i skolmat.
–– Det är att invagga människor i en falsk trygghet att säga att det är en jordnötsfri miljö någonstans. Att införa inskränkningar på andra människors liv måste bygga på en riskbedömning och i det här fallet är risken inte tillräckligt stor för det.

Inte ens på flygplan?
–– Nej, inte ens på flygplan rent generellt. Det har framförts att framför allt barn skulle kunna ta på ett säte där någon torkat av sig efter att ha ätit jordnötter och sedan stoppa fingrarna i munnen. Men, det är för små mängder för att leda till en allvarlig reaktion. Dessutom ska en person som har allvarlig jordnötsallergi alltid ha med sig två adrenalinpennor, varje injektion har effekt i cirka tre timmar.

Olika typer av allergi

Att få i sig jordnöt genom munnen är en helt annan sak än att andas in partiklar, men även i det fallet finns det okunskap som leder till obefogad oro. Jordnötsallergi kan vara av två olika typer, dels äkta allergi som i värsta fall kan leda till livshotande allergisk chock om man får i sig en så liten mängd som en fjärdedels jordnöt. Endast en bråkdel med denna allergi har verkligen risk att få en livshotande reaktion på en liten mängd jordnöt. Dels finns också en lindrigare form som är en korsreaktion på björkallergi eftersom ett av jordnötens proteiner är helt likt huvudproteinet i björk.
Sedan några år finns en analysmetod, så kallad komponentanalys, som genom ett blodprov kan avgöra vilken av typerna man har.
–– Det är också en källa till onödig rädsla, att man tror att man har den allvarliga sorten och riskerar att dö om man får i sig jordnöt av misstag medan man i själva verket har den björkpollenrelaterade formen, säger Magnus Wickman. Jag tycker att alla som upplevt att de haft en allvarlig reaktion av jordnöt ska kräva att bli ordentligt utredda. Utredningen ska omfatta komponentdiagnostik och om nödvändigt en provokation.

Vad säger du till alla dem som har upplevt allvarliga reaktioner av luftburet allergen?
–– När man känner att slemhinnan i halsen svullnar så är det klart att man blir rädd. Även en liten svullnad ger en väldigt obehaglig känsla och det blir svårare att andas. Man kan lätt tro att man kan komma att kvävas, men så är inte fallet. Sedan gör rädslan och paniken att andningssvårigheterna blir värre. Det är viktigt att försöka behålla lugnet så gott det går.

Om man känner att man börjar få en reaktion av ett luftburet allergen, som man upplever som allvarlig, vad ska man göra?
–– Det jag skulle önska är att den som drabbas av detta har läst denna artikel. Vetskapen om att det kan bli obehagligt men inte farligt är viktigt. Stress kan förvärra en allergisk reaktion. Man tar sina allergi- och astmamediciner. Skulle det vara så att det blir jobbigt att andas ska man ta sin adrenalinspruta. Den håller luftvägarna öppna och ser till att hjärtat pumpar blod till hjärtats kranskärl och till hjärnan. Har man tagit sin spruta ska man åka in akut och sedan kontakta sin läkare för att gå igenom det som skedde.

Finns det en risk att allmänheten bagatelliserar allergiproblem och visar mindre hänsyn när man börjar prata om att många är rädda i onödan?
–– Det som är farligt är när människor drar alla allergiker över en kam. De som har svår allergi ska mötas med respekt. Långsiktigt tror jag att det är en bra debatt om det leder till att fler allergiker får professionell hjälp och ordentliga utredningar. På kort sikt kan det eventuellt få negativa konsekvenser.

Behöver ingen vara orolig för att dö av luftburet jordnötsallergen?
–– Någon garanti tänker jag inte lämna, men sannolikheten är minimal.

–

Text Lena Granström