Hundallergen viktigt vid astmautveckling

Sambandet mellan tidig antikroppsbildning mot hund hos små barn och utveckling av astma har undersökts av en grupp svenska och utländska forskare. Delar av resultaten kom som en överraskning för forskarna.

– Vi hade inte räknat med att denna sensibilisering mot hund skulle spela en så stor roll i utvecklingen av astmasymtom, säger Magnus Borres, professor i pediatrik och barnallergolog på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.
Han är även medicinsk chef på Thermo Fisher Scientific i Uppsala, ett företag som är specialiserat på molekylär diagnostik inom områdena allergi, astma och autoimmuna sjukdomar.

Tvåårig studie

– Sedan tidigare är det känt att barn som är allergiska i tidig ålder har en ökad risk att senare drabbas av astma. Vi genomförde studien för att få mer kunskap om den här processen, förklarar Magnus Borres.
Forskarna följde en grupp på 304 barn med atopisk dermatit (böjveckseksem) och/eller begynnande matallergi. Barnen var drygt ett år när studien började och de följdes under två år. Inget av barnen hade astma vid studiestarten.
För att kartlägga sambandet mellan tidig sensibilisering och astmautveckling mätte man bland annat antalet IgE-antikroppar i barnens blod mot en rad olika allergiframkallande ämnen. Dessa blodanalyser gjordes när barnen var ett respektive tre år gamla.

Förvånande resultat

Efter avslutad studie kunde forskarna konstatera att 38 procent (116 barn) hade utvecklat astmasymtom. Man såg också att barn som tidigt utvecklat sensibilisering mot luftburna allergener hade en ökad risk att drabbas av astma.
Detta var väntade resultat eftersom barnen i studien redan från början var ”högriskbarn”. Men något som kom som en överraskning för forskarna var att det som oftast orsakade antikroppsbildning hos barnen var specifika allergen från hund. Redan vid ett års ålder hade många barn antikroppar mot hundallergen i blodet, mer än mot kvalster och pollen.
– När barnen i studien var tre år kunde vi konstatera att 196 av de 304 barnen höll på att utveckla hundallergi. Särskilt anmärkningsvärt är detta eftersom 80 procent av dessa barn inte ens hade någon hund i hemmet, säger Magnus Borres.
Enligt Magnus Borres är detta ny kunskap. Inga Iikvärdiga data har hittills hittats i litteraturen, betonar han.

Ett mysterium

Varför så många av barnen utvecklat antikroppar mot hundallergen vet inte forskarna säkert. Magnus Borres säger att det är något av ett mysterium, men menar att en förklaring troligtvis är att barnen utsatts för indirekt exponering för hundallergen på till exempel dagis, bussar eller i annan offentlig miljö.
– Hundallergenerna är väldigt potenta och det behövs bara små mängder för att skapa en reaktion, säger han.
Vidare kunde man se att ju flera olika sorters djur som barnet var överkänsligt mot i tidig ålder, desto större var sannolikheten att det skulle utveckla astma.
Barnen i studien kommer nu att följas under ytterligare ett antal år. Bland annat ska man undersöka varför vissa barn inte utvecklar astma trots att de har antikroppar mot hund.
– Min förhoppning är att vi på sikt kunna ta fram ett mer effektivt vaccin mot hundallergi än det som vi har tillgång till idag, säger Magnus Borres.
Studien har publicerats i Clinical and Molecular Allergy.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php