Höga halter sulfiter i vin

Testfakta har låtit analysera innehållet i tio av Systembolagets populäraste vinboxar, både röda och vita, där de bland annat undersökt innehållet av konserveringsmedlen sorbinsyra och svaveldioxid.

Det analyserade vinet innehåller så mycket svaveldioxid (sulfiter) att de bör undvikas av överkänsliga personer, visar testet. Ämnet kan ge allergiska reaktioner och andningsbesvär.
För en person som väger 60 kilo räcker det med ett par glas för att komma upp gränsvärdet för hur mycket sulfiter vi bör få i oss per dag utan risk för hälsoeffekter. 
Men astmatiker och överkänsliga kan reagera på betydligt lägre halter än så. Därför måste alla livsmedel som innehåller över 10 milligram sulfiter per liter eller kilo märkas på förpackningen. Alla de testade vinerna deklarerar sulfiter på etiketten, men att det rör sig om så höga halter som 100 till 170 milligram per liter framgår inte.

Mycket socker – mer sulfiter

En förklaring till de höga halterna är vinernas höga sockerhalter. Om socker tillsätts i vin behövs även sorbinsyra tillsättas för att vinet inte ska börja jäsa en gång till. Finns det då bakterier i vinet kan sorbinsyran omvandlas till ett ämne som doftar pelargon. För att förhindra detta tillsätter man mer svaveldioxid som hämmar bakterierna.
Livsmedelsverket uppger till Testfakta att myndigheten efterfrågat en märkning av exakt sulfitinnehåll i vin, men att detta är svårt då innehållet kan förändras över tid. Någon regeländring diskuteras inte i nuläget, men EU-kommissionen har meddelat att halterna av sulfiter granskas och att reglerna kan ses över i framtiden.
Flera av vinerna innehåller även höga halter sorbinsyra. Sorbinsyra är inte farligt vid förtäring men kan ge röda utslag kring munnen.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php