Ha koll på astman inför vandringen

Att röra på sig och andas ren fjälluft är bra för astmatiker. Men det är viktigt att ha god kännedom om sin sjukdom inför en fjälltur.

Den som har en välkontrollerad astma behöver inte vara orolig för att ge sig ut på en fjällvandring. Tvärtom.
– Rimlig fysisk aktivitet och ren fjäll-luft är bra för hälsan. Rent allmänt är det nyttigt för kroppen att röra på sig, säger Teet Pullerits, allergolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Men för att vandringen ska vara säker måste man ha koll på sin astma. Man bör veta vad som utlöser besvären, känna igen symptom på försämringar och också reagera på kroppens signaler. Om en infektion är på gång är de respiratoriska marginalerna mindre.
– Det kan öka risken för ett astmaanfall och därför ska man känna sig frisk innan en fjällvandring.

Känna till risker

Generellt exponeras en allergiker för färre allergena ämnen i fjällen. Men man bör vara observant på att pollensäsongen varierar över landet. Norrut kan björkpollensäsongen pågå långt in på sommaren.
– Pollenallergiker kan reagera på fjällbjörkar i dalgångarna.
En lång tur med tung packning på ryggen skulle kunna orsaka besvär för den med ansträngningsrelaterad astma. Men det är oftast i kylig och torr luft som hård fysisk aktivitet utlöser andningsproblem. Det är mindre problem på fjällen men kan bli problem på hög höjd.
– Den som är känslig och har en sämre lungfunktion bör vara medveten om det.

Ta med mediciner

Hur snabbt en individs astma försämras är individuellt. Därför är det viktigt att inte glömma att ta med mediciner, såväl grundbehandling som behovsmedicinering, samt kontrollera att inhalatorn inte är tom.
– Jag har hört talas om någon astmatiker som behövt läkarvård på fjället men det viktiga är astmans status innan vandringen. Är den välkontrollerad är det bara positivt att ge sig ut på fjällen, tycker Teet Pullerits.

Text Angelica Berg

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php