Första regionföreningen firade fem år

Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland bildades 2014. Det firades på Kungsholmen Konferens i Segersta på en liten ö i Ljusnan. 

Det var de tre länsföreningarna Jämtland, Västernorrland och Gävleborg som för fem år sedan gick samman och bildade regionföreningen Mellannorrland. Den innefattar därmed elva lokalföreningar och cirka 1350 medlemmar, ett antal som växer.
– I och med sammanslagningen öppnades möjligheten att ha anställda, säger Anette Torvidsson Eriksson, en av två anställda ombudsmän.
– Det gör att vi kan finnas till stöd för föreningar och medlemmar på ett helt annat sätt. Vi kan också påverka vården och delta i möten som ofta är på dagtid, i astma-KOL-rådet och Funktionsrätt till exempel.
En stor framgång är att föreningen bidragit till att det i Gävleborg nu finns tre nya vuxenallergologer under utbildning.

Lyckad jubileumshelg

Jubileumshelgen öppnades av vice ordförande i regionstyrelsen, Sanna Sepänaho och förbundsordförande Maritha Sedvallson. Efter en återblick av de fem år som gått fick deltagarna ta del av en föreläsning med professor Marianne Van Hage om vikten av rätt allergidiagnostik och framtida hopp om bättre utredningar och behandlingar.
– På kvällen blev det musikquiz och paketlek med sponsrade paket samt en mycket god allergianpassad trerättersmiddag. Vi avslutade dagen med bastu och badtunna med sagolik utsikt med ljuskväll över Ljusnan, berättar Anette Torvidsson Eriksson.
Söndagen ägnades åt information om kommande aktiviteter i de lokala föreningarna, innan alla åkte hem till sitt.
– Vi tackar alla deltagare som gjorde helgen till en toppenhelg och till de fonder som beviljat medel så att föreningen kunde genomföra jubiléet och träffas över en helg, säger Anette Torvidsson Eriksson.

Viktig verksamhet

Senare under hösten anordnade regionföreningen en allergiombudsutbildning på Orbaden Konferens i Vallsta. Allergiombud är personer som väljer att ta ett speciellt ansvar för astma- och allergifrågor inom skola och förskola. Det kan till exempel vara en engagerad förälder, lärare eller skolsköterska. På höstens utbildning deltog ett 20-tal ombud.
– Det är värdefullt för dem att ha dagar med utbildning, att träffas, få ny kunskap, ny energi och nytt material att ta med hem.
På agendan framöver står bland annat påverkansarbete för att få allergikonsulenttjänster i Gävleborg och Västernorrland. Och så sportlovslägret på Södergården Åre vecka 10.
– Läger är en jätteviktig verksamhet, säger Anette Torvidsson Eriksson med eftertryck. Där får barn umgås utan känna att man är annorlunda för att man måste medicinera eller inte kan äta allting.

Text Lena Granström Foto Billan Östlund