Försök med nytt sätt att vaccinera

Brittiska forskare är på väg att utveckla en ny typ av vaccin. I försök har de injicerat vaccinet i ett hudlager som de tror är en direktväg till immunsystemet. Vaccinet som testats är mot gräspollen.

Injektionen har getts i ett mycket ytligt hudskikt som är fullt av vita blodkroppar, vilka ingår i immunsystemet. Testerna visar att det räcker med betydligt mindre mängd allergen, en 2000 gånger mindre dos och färre antal injektioner, än i dagens allergivaccinationer.
Studien som omfattade 30 patienter visade att gräspollenallergin minskade efter vaccinationen.

Fjorton dagars mellanrum

En tredjedel av patienterna fick sex injektioner med fjorton dagars mellanrum. I början fick de en stor hudsvullnad, men den minskade med tiden. Det tolkar forskarna som att den allergiska reaktionen mot gräspollen stängts av.
Forskarna ska nu inleda ett försök med 90 personer för att se om vaccinet också minskar symtomen, så som nysningar och snuva.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php