Formaldehyd förvärrar eksem

Formaldehyd som finns i många hygien- och kosmetikaprodukter är en vanlig orsak till kontaktallergi.

Formaldehyd är ett konserveringsmedel som finns i många hygienartiklar och kosmetikaprodukter. Det är en vanlig orsak till kontaktallergi. En ny studie visar att man tidigare missat cirka hälften av alla med allergi eftersom man använt för låg koncentration av ämnet när man testat patienter.
Genom att fördubbla koncentrationen av ämnet vid testning har det visat sig att närmare sex procent av alla som testas har kontaktallergi mot formaldehyd, tidigare var siffran cirka tre procent. Resultaten har lett till att man har ändrat den europeiska standarden för testning.
Ett annat viktigt resultat som framkom i studien var att även mycket låga koncentrationer av formaldehyd, tio till tjugo gånger lägre än vad som är tillåtet, kan förvärra eksem och göra att de inte läker.
När man i studien testade vilka produkter som innehöll formaldehyd upptäcktes att ämnet även fanns i många produkter trots att detta inte stod på innehållsförteckningen.
Speciellt gällde detta produkter som är avsedda att vara kvar på huden, till exempel mjukgörande krämer.
I dag innehåller cirka 20 procent av alla hygien- och kosmetikaprodukter formaldehyd. Av dessa 20 procent är det endast cirka 55 procent som står deklarerat på förpackningen.
Ett enkelt sätt att minska risken att drabbas av kontaktallergi är att helt undvika parfymerade produkter eftersom de sällan innehåller formaldehyd samt att även parfymämnen i sig kan vara allergiframkallande.
Den som ändå får problem med eksem, klåda eller rodnad bör genomgå ett så kallat lapptest. Det innebär att man droppar små mängder av ämnet på huden och observerar reaktionen efter två dygn. Risken att drabbas av kontaktallergi mot formaldehyd och liknande konserveringsmedel är lika stor om man använder dyra eller billiga produkter. Formaldehyd kan även finnas i krämer som ska behandla eksem.