Fet fisk kan skydda barn mot allergi

Fet fisk i mammans kost under graviditet och amning kan minska barnets risk att drabbas av allergi. Det framgår av en svensk studie som också pekar på att barn som tidigt får smaka fisk och skaldjur löper mindre risk att utveckla allergier.

Resultatet kom som en överraskning för forskarna, som egentligen letade efter allergiskyddande faktorer i miljön på bondgårdar.
– Ja, vi blev faktiskt förvånade när det starkaste sambandet vi hittade inte hade något med bondgårdar att göra, säger Karin Jonsson vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Karin Jonsson forskar inom området livmedelsvetenskap, och har nyligen disputerat på en avhandling som fokuserar på tidig exponering via kosten och allergiutveckling.

Faktorer i kosten

Den nu aktuella studien är en så kallad observationsstudie som bygger på data från Bondgårdsflorastudien som startade redan 2006. Materialet omfattar 28 barn i sydvästra Sverige som vuxit upp på bondgårdar med mjölkproduktion. Kontrollgruppen består av 37 barn från samma område, men som inte är uppväxta i lantbruksmiljö. Barnen har följts sedan fostertiden.
– Endast ett av barnen på bondgård var allergiskt vid tre års ålder, jämfört med tio av barnen i kontrollgruppen. I min studie har jag tittat närmare på faktorer i kosten som skulle kunna förklara dessa skillnader. I första hand har jag koncentrerat mig på fettsyror och olika fettkällor, berättar Karin Jonsson.

Omfattande analyser

Under arbetets gång har Karin Jonsson gått igenom kostintervjuer som gjorts tidigare liksom kostdagböcker som mödrarna fört över sina och barnets kostvanor. Hon har även granskat analyser av fettsyror i barnens blod vid födseln och vid fyra månaders ålder, samt i bröstmjölken vid fyra månaders ålder.
Karin Jonsson förväntade sig att hitta skyddande faktorer som var specifikt kopplade till uppväxt på bondgård, men hon upptäckte inte några stora skillnader mellan de två gruppernas kostvanor. Vad hon istället fann var att fet fisk kan skydda barn från allergi – och det oavsett var familjen bor.
– Mammor som åt mycket fet fisk under graviditet och amning, fick mindre allergiska barn. Vi noterade också att friska ettåringar åt mer fisk och skaldjur, jämfört med barn som senare utvecklade allergi, förklarar Karin Jonsson.

Ägg och mjöl skyddande

Karin Jonsson har även tittat på barnens intag av andra livsmedel som ägg och vetemjöl. Här var sambanden svagare och hon är därför mer försiktig när hon uttalar sig om den allergiskyddande effekten.
– Men våra data antyder att barn som får prova på ägg före elva månaders ålder i lägre utsträckning blir allergiska. Det verkar också vara bra att introducera mjöl så tidigt som möjligt, även om inget av barnen i studien fick mjöl före fyra månaders ålder, säger hon.
Nu hoppas Karin Jonsson att kostråden till småbarnsföräldrar ändras så att vissa livsmedel introduceras redan före sex månaders ålder.
– Livsmedelsverket förordar full amning det första halvåret. Men vi ser att det finns skäl att introducera fast föda tidigare. I till exempel Finland rekommenderar man att barn börjar med smakportioner vid fyra månaders ålder, berättar hon.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php