Färre tillsatser i naturvin

Naturviner innehåller vanligtvis inga tillsatser, och kan därför visserligen vara mindre allergena för den som är allergisk mot de tillsatser som används inom modern vintillverkning, eller är känslig mot sulfit. Om du även är histaminkänslig är det hela dock mer komplicerat.

Merparten av de viner som marknadsförs och konsumeras i dag framställs med hjälp av avancerade tekniska processer. Ofta involverar det också en rad tillsatser. Det tillsätts till exempel sulfiter, svavel och E-ämnen för att vinet ska hålla längre, och man använder industrisvampar för att skynda på jäsningen.
Svavel, som är ett grundämne, ingår i de näringsämnen jästcellerna behöver. Svavel används också för att hindra tillväxt av bakterier, och för att tränga bort syre, som annars får vinet att oxidera. Traditionella viner smaksätts dessutom ofta, till exempel genom att använda ekträ vid lagringen.

Inte ett lagstadgat begrepp

Målet med naturvin är att framställa ett så naturligt vin som möjligt, och producenterna strävar därför efter att använda så få tillsatser eller tillverkningsmetoder som möjligt, och filtrerar dessutom ogärna vinet, vilket gör att naturvin kan se lite grumligt ut. Naturvin odlas utan bekämpningsmedel eller konstgödsel, och jäsningen sker med hjälp av de naturliga jästsvampar som finns i druvan. Svavel undviks också i möjligaste mån.

Vad krävs för att ett vin ska få kallas för naturvin?
Det finns inget lagstadgat regelverk för begreppet naturvin, och det finns ingen certifiering eller officiell märkning, vilket det finns för ekologiskt och biodynamiskt odlade viner.

På viket sätt skiljer sig naturvin från de ekologiska och biodynamiskt odlade vinerna?
Ett naturvin kan vara såväl ekologiskt som biodynamiskt, men blir det inte per automatik. Vid tillverkning av ekologiska viner får enbart naturgödsel användas och inga kemiska bekämpningsmedel är tillåtna, annat än vissa särskilt godkända medel, och minst 70 procent av druvorna ska vara ekologiska.
Vid produktion av biodynamiskt vin är reglerna ännu striktare än vid produktion av ekologiska viner. Planeringen av vinrankorna ska bland annat ske utifrån den österrikiske filosofen Rudolf Steiners filosofi. Biodynamiska viner uppfyller kraven för ekologisk odling och säljs därför med ekomärkning på Systembolaget. En del av dessa viner kan även vara naturviner, men i och med att det inte finns något regelverk för naturvin, uppfyller däremot inte alla naturviner reglerna för ekologiskt eller biodynamiskt odlade viner.

Är naturvin mer allergivänligt än andra viner, eftersom det inte innehåller tillsatser?
Det beror helt på vad man är allergisk mot. När man reagerar på vin är det vanligtvis sulfiter eller histamin man reagerar på. Sulfiter bildas naturligt när vin jäser, och finns därför i varierande mängd i alla viner, oavsett tillverkningsmetod. Om du är känslig mot sulfit kan naturviner därför åtminstone i teorin fungera bättre för dig, eftersom de generellt har lägre mängd sulfit, då det enbart tillsätts innan buteljeringen. Samtidigt är det alltså svårt att veta hur mycket sulfit som bildats naturligt i vinet.

Mindre sulfit = mer histamin

Om du däremot är histaminkänslig kan det vara på sin plats att tänka på att det är lägre nivåer av histamin i viner med högre halter sulfit. Histamin kan finnas i alla vinsorter, men om sulfithalten är låg gynnas tillväxten av de bakterier som leder till att det bildas histamin.
Vita viner har en sämre hållbarhet än röda viner, och har därför ofta mer sulfit tillsatt. Då är parallellt ofta histaminnivåerna lägre. På grund av detta är histaminhalten ofta högre i röda viner med hållbarhetstid som lagrats på fat, och har en hög bakterietillväxt. Vin som marknadsförs som “histaminfria” har använt mer svavel i tillverkningsprocessen.
Om svavelhalten överstiger 10 milligram per liter måste det märkas ut på vinflaskans etikett, men den exakta halten behöver inte anges, eftersom halten sulfit i ett vin stiger när vinet åldras. Därför kan du som är känslig för sulfiter inte helt lita på att ett vin som sägs ha låg sulfithalt garanterar att du inte får symtom. Om du är känslig för både histamin och sulfiter kan det alltså vara svårt att hitta ett vin du inte reagerar på.

Text Susannah Elers Foto Colourbox